Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

EU's vejledning og fortolkningsbidrag

Der findes flere steder at hente vejledning og fortolkningsbidrag om EU’s sanktioner. På denne side har vi samlet relevante henvisninger til EU-Kommissionens hjemmesider med vejledning og fortolkningsbidrag.

EU's Best Practices, vejledende udtalelser og FAQs

EU har udarbejdet dokumentet ”Best Practices for the effective implementation of restrictive measures” (Best Practices). Dokumentet er tænkt som vejledning til både myndigheder og EU-operatører, som er underlagt EU’s sanktioner.

Vejledningen omhandler især EU’s sanktioner om indefrysning og forbuddet mod tilrådighedsstillelse, de såkaldte finansielle restriktive foranstaltninger. Af vejledningen fremgår det bl.a., hvilket omfang sanktionerne har, og hvilke rettigheder og pligter EU-operatører og personer er underlagt. Herudover udgør vejledningen et vigtigt fortolkningsbidrag i forbindelse med håndhævelse og implementering af sanktionerne.

Af vejledningen fremgår det bl.a., hvilke kriterier man skal lægge vægt i vurderingen af, om en person eller enhed omfattet af EU’s sanktioner ejer eller kontrollerer en person eller enhed.

FAQs om Rusland-sanktionerne

På baggrund af Ruslands invasion af Ukraine har EU-Kommissionen udgivet flere FAQs om Rusland-sanktionerne, som de er beskrevet i forordningerne nr. 833/2014, 2022/263 og 269/2014 - alle forordninger med senere ændringer. Disse FAQs er alle temainddelt.

EU's opinions og guidance notes

EU-Kommissionen udgiver også løbende vejledning om EU’s sanktionsbestemmelser og sanktionsregimer. EU-Kommissionen udgiver bl.a. såkaldte ”opinions” (vejledende udtalelser), som er ikke-bindende udtalelser om konkrete spørgsmål om EU's sanktionsbestemmelser og fortolkning heraf. Herudover udgiver Kommissionen såkaldte ”guidance notes” om implementeringen af visse sanktionsregimer, som indeholder svar på ofte stillede spørgsmål, fx om adgangen til at stille humanitær bistand til rådighed i lande, som er underlagt sanktioner.

Fortolkning af bestemmelser på tværs af sanktionsregimerne

Kommissionens udtalelser udspringer altid af konkrete spørgsmål fra en medlemsstats nationale kompetente myndighed. Man kan således i disse udtalelser finde svar på, hvordan enkelte sanktionsbestemmelser skal fortolkes i de konkrete situationer, eller hvordan en konkret undtagelsesbestemmelse kan og skal anvendes. Idet sanktionsbestemmelserne ofte er enslydende på tværs af de forskellige sanktionsregimer, kan man ofte bruge Kommissionens udtalelser om en konkret bestemmelse i en konkret forordning til at udlede, hvordan bestemmelsen skal fortolkes i andre enslydende sanktionsregimer.

Oversigt over Kommissionens opinions og guidance notes

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en oversigt over Kommissionens opinions og guidance notes inddelt efter tema. Bemærk, at inddelingen er vejledende, og at en opinion under fx temaet ”Øvrige opinions” godt kan indeholde fortolkning eller vejledning af relevans for indefrysning:

Oversigt over opinions og guidance notes på baggrund af EU's forordninger

Tema

Opinion / guidance note

Indefrysning

Opinion af 2.6.2021 vedr. 224/2014 om CAR

Opinon af 7.6.2019 vedr. 2016/44 om Libyen

Opinion af 8.11.2019

Opinion af 27.5.2021

Opinion af 29.8.2019

Opinion af 4.7.2019

Indirekte tilrådighedsstillelse

Opinion af 19.6.2020 vedr. 269/2014 vedr. Ukraine

Opinion af 8.6.2021 vedr. 269/2014 vedr. Ukraine

vedr. Ukraine (Bemærk dokument skal oprettes på ny hjemmeside!)

Øvrige opinions

Opinion af 17.10.2019 vedr. 833/2014 om Rusland

Opinion af 4.7.2019 vedr. EU 692/2014 om Krim og Sevastopol

Opinion af 5.8.2019

Guidance notes

Guidance note af 25.8.2017 vedr. 833/2014 om Rusland

Guidance note af 31.01.2019 vedr. 2017/1509 om Nordkorea

Guidance note af 13.8.2021

Guidance note af 17.12.2020

Guidance note af 11.5.2021

 Guidance note af 7. september 2023 om due diligence for at undgå omgåelse af sanktioner vedr. Rusland
 Guidance note af 30. juni 2022 om humanitær bistand