Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Øvrige ansvarlige myndigheder

I Danmark er administration af Rådets forordning nr. 692/2014 om restriktive foranstaltninger som reaktion på den ulovlige annektering af Krim og Sevastopol med senere ændringer fordelt mellem flere myndigheder.

På Udenrigsministeriets hjemmeside er der en samlet liste over de ansvarlige myndigheder og de emner, som myndighederne er ansvarlige for.

Find de ansvarlige myndigheder på Udenrigsministeriets hjemmeside