Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
10.12.2021

Ændring af eksportkontrolloven (tidl. bemyndigelsesloven)

Eksportkontrolloven er blevet opdateret som en konsekvens af den nye dual-use forordning (EU-forordning 2021/821), som trådte i kraft den 9. september 2021.

Med ændringen af loven er der bl.a. indført en ny straffebestemmelse i § 2, stk. 8, for overtrædelse af den nye kontrol i forordningen med cyberovervågningsprodukter, der kan anvendes til krænkelse af menneskerettighederne. Derudover er forbuddet mod ydelse af teknisk bistand i § 1 a, ophævet, da det er erstattet af den nye bestemmelse om tilladelse til teknisk bistand i forordningen.

Ved samme lejlighed er populærnavnet for loven (bemyndigelsesloven) ændret, så loven nu benævnes ”eksportkontrolloven”.

Læs mere om lovændringen af eksportkontrolloven 

Ikrafttrædelsesdato: 10. december 2021.