Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Søg om tilladelse til salg af værnemidler mod COVID-19

Ny midlertidig tilladelsesordning til eksport til lande uden for EU af personlige værnemidler som følge af COVID-19 krisen

For at sikre det vitale behov for beskyttelsesudstyr til hospitaler, patienter mv. i EU som følge af COVID-19 krisen, har EU vedtaget en ny midlertidig tilladelsesordning om eksport af visse personlige værnemidler.

Det fremgår af  som er trådt i kraft den 15. marts 2020 og gælder i en periode på 6 uger. 

Ændring af forordning 2020/402

Kommissionen har ændret forordningen med så visse lande, herunder bla. Færøerne, Grønland og Norge, ikke er omfattet af reglerne. Ændringerne er trådt i kraft den 21. marts 2020. Se den fulde liste over lande nedenfor.

Lande undtaget fra krav om eksporttilladelse

Til følgende lande skal der ikke ansøges om eksporttilladelse til visse personlige værnemidler:

 1. Andorra
 2. Færøerne
 3. Grønland
 4. Island
 5. Liechtenstein 
 6. Norge
 7. San Marino
 8. Schweiz
 9. Vatikanet 

Krav om eksporttilladelse til visse personlige værnemidler

Forordningen stiller krav om, at eksportører skal indhente en eksporttilladelse hos Erhvervsstyrelsen til eksport til lande uden for EU af produkter, der fremgår af forordningens bilag I. Bilag I vedrører forskellige typer af værnemidler inden for kategorierne;

 • beskyttelsesbriller og -skærme
 • ansigtsskærme
 • værnemidler til beskyttelse af næse og mund
 • handsker
 • beskyttelsesdragter
Af fremgår, hvilke produkter der er omfattet af tilladelseskravet.

Bemærk, at et produkt kun er omfattet af tilladelseskrav, hvis det både falder under en varekode nævnt i forordningens bilag I og samtidigt falder ind under en af de tilhørende produktbeskrivelser, jf. eksempel nedenfor.

For eksempel kan en virksomhed eksportere under varekode ex 61142 Beklædning, fordi virksomheden eksporterer tøj, men ikke være omfattet af tilladelseskrav, fordi virksomhedens eksportvare ikke falder ind under den tilhørende beskrivelse i bilag I. Beskrivelsen i bilag I under ex 61142 angiver, at der skal være tale om ”Beklædning (f.eks. kitler eller dragter), som beskytter bæreren mod potentielt smittefarligt materiale og beskytter miljøet mod potentielt smittefarligt materiale, som spredes af bæreren”.

Modsat, hvis der ikke står et ex foran varekoden, betyder det, at alle varer under varekoden er omfattet af tilladelseskravet, hvilket er tilfældet med fx varekoden 6210 10 92.

Ansøg om tilladelse til eksport af visse personlige værnemidler

Ansøgning sker ved at udfylde det digitale ansøgningsskema om tilladelse til eksport af visse personlige værnemidler på Virk.dk. Ved visse ansøgninger kan der være behov for, at styrelsen indhenter yderligere dokumentation hos ansøgeren til vurdering af ansøgningen.

Anvend digital signatur

Du skal bruge en digital signatur i form af et medarbejdercertifikat eller dit private NemID for at kunne indsende den digitale ansøgning. Du kan læse mere, om hvornår du kan benytte NemID og digital medarbejdersignatur på Virk.dk. Du kan bestille digital medarbejdersignatur hos danID og NemID hos NemID.

Bemærk, at resultatet af ansøgningen sendes til virksomhedens digitale postkasse

 


Værnemidler - Søg om tilladelse til eksport af personlige værnemidler til lande uden for EU som følge af corona/covid-19

Ansøg, når din virksomhed skal eksportere visse personlige værnemidler som følge af COVID-19 til lande uden for EU.

Ansøg om værnemidler mod COVID-19 på Virk.dk