Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Ansvarlige myndigheder for eksportkontrol

Der er mulighed for at få råd og vejledning fra en række involverede myndigheder. Derudover rådgiver DI sine medlemmer.

Erhvervsstyrelsen

Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Tlf. 3529 1500
Fax 3546 6632
E-mail: eksportkontrol@erst.dk

Erhvervsstyrelsen er den nationale eksportkontrolmyndighed vedr. dual-use produkter og administrerer og informerer om reglerne.

Politiets Efterretningstjeneste (PET)

Afdelingen for Kontraproliferation
Klausdalsbrovej 1
2860 Søborg
Tlf. 3314 8888
E-mail: pet@pet.dk (Att.: Kontraproliferation)
www.pet.dk

PET vejleder især om risikoen for forbindelse med masseødelæggelsesvåben, samt foretager virksomhedsbesøg for at orientere om eksportkontrol.

Dansk Industri

Afsætningspolitisk enhed
1787 København V
Tlf. 3377 3377
www.di.dk

Dansk Industri informerer om reglerne.

Toldstyrelsen

Kontrolprocesser
Sluseholmen 8B
2450 København SV
Tlf. 7237 4201
www.skat.dk

Toldstyrelsen vejleder især om udførselsprocedurer, toldprocedurer og varekodenumre.