Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Behandling af ansøgning

Få overblik over ansøgningsforløbet her.

Før ansøgning

Eksportører kan henvende sig til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med konkrete ordrer for at få oplysninger om produkter, eller om  hvorvidt myndighederne har kritiske oplysninger om parter i handlen.

Er produktet opført på kontrollisten, er en tilladelse altid nødvendig ved eksport til lande uden for EU. For nogle få produkter, som er opført på kontrollistens bilag IV om meget følsomme produkter, er en tilladelse også nødvendig ved eksport til andre EU-lande.

Hvis produktet eller teknologien i ordren ikke er opført på kontrollisten, er der som udgangspunkt ikke krav om en eksporttilladelse. Men selv om produktet eller teknologien ikke står på kontrollisten, skal der dog i visse tilfælde alligevel indhentes en tilladelse efter de såkaldte catch-all bestemmelser 

For at afklare, om der foreligger en catch-all situation anbefaler Erhvervsstyrelsen, at eksportøren – udover virksomhedens egne compliance aktiviteter -  får foretaget et kundetjek hos Erhvervsstyrelsen. Er der kritiske oplysninger om parterne i kundetjekket, afhænger det af produktets karakter, om der evt. skal ansøges om en catch-tilladelse. Eksportøren bør derfor overveje, om der er behov for at indhente nærmere rådgivning hos styrelsen eller få foretaget en teknisk vurdering af produktet hos styrelsen.

I de tilfælde, hvor der er kritiske oplysninger om produktets slutbrug eller slutbrugeren, og produktet er relevant i forhold til catch-all, vil styrelsen pålægge eksportøren at ansøge om tilladelse efter catch-all bestemmelserne.

Ansøgning

Eksportøren søger om eksporttilladelse ved at indsende en ansøgning til Erhvervsstyrelsen via styrelsens digitale ansøgningsskema. Se mere under Søg om tilladelse.

Styrelsen behandler herefter ansøgningen efter de gældende internationale og nationale regler. Generelt udsteder styrelsen kun få afslag.

Målsætning

Erhvervsstyrelsen tilstræber at behandler ansøgninger hurgtigst muligt efter modtagelse af en komplet ansøgning. For tiden oplever vi desværre lange sagsbehandlingstider, som bl.a. skyldes invasionen af Ukraine, som også påvirker eksportkontrols samarbejdspartnere.

I komplicerede sager tager sagsbehandlingen ofte længere tid som følge af behovet for nærmere undersøgelser, herunder høring af andre myndigheder.

Komplicerede sager

Især følgende typer ansøgninger kan have en længere sagsbehandlingstid:

  • Eksport til særligt kritiske lande
  • Ansøgninger, der kræver en teknisk vurdering
  • Ansøgninger, hvor der viser sig at være kritiske oplysninger om fx kunden eller slutbrugeren.

Eksportører bør derfor altid søge i god til, da det kan være svært på forhånd at vurdere, om en ansøgning medfører en længere sagsbehandlingstid.