Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Behandling af ansøgning

Det er Erhvervsstyrelsens mål, at alle ansøgere får svar inden for 14 arbejdsdage efter, vi har modtaget en komplet ansøgning. Få overblik over ansøgningsforløbet her.

Før ansøgning

Ved henvendelse til Erhvervsstyrelsen kan eksportører i forbindelse med konkrete ordrer få oplysninger om kritiske slutbrugere, produkter og afslag. Hvis produktet ikke er opført på kontrollisten og derved ikke omfattet af krav om udførselstilladelse, kan eksportøren samtidig få svar på, om der skal ansøges om en eksporttilladelse, eller om eksportøren selv skal afgøre, om en tilladelse er nødvendig.

Er produktet opført på kontrollisten, er en tilladelse nødvendig ved eksport til lande uden for EU. For nogle få produkter, som er opført på kontrollistens bilag IV om meget følsomme produkter, er en tilladelse også nødvendig ved eksport til andre EU-lande.

Kun i tilfælde, hvor der er decideret kritiske oplysninger om produktets slutbrug eller slutbrugeren, vil styrelsen pålægge eksportøren at ansøge om tilladelse i henhold til catch-all bestemmelserne.

Ansøgning

Eksportøren søger om eksporttilladelse ved at indsende en ansøgning til Erhvervsstyrelsen via styrelsens digitale ansøgningsskema. Se mere under Søg om tilladelse.

Styrelsen behandler herefter ansøgningen efter de gældende internationale og nationale regler. Generelt udsteder styrelsen kun få afslag.

Målsætning

Erhvervsstyrelsen tilstræber, at alle ansøgere får svar inden for 14 dage efter modtagelse af en komplet ansøgning. Svaret kan enten være i form af en afgørelse (ved simple sager), eller i form af et brev med oplysning om, hvornår styrelsen forventer at træffe afgørelse.

I sidstnævnte sager tager sagsbehandlingen ofte længere tid som følge af behovet for nærmere undersøgelser, herunder høring af andre myndigheder.

Komplicerede sager

Især følgende typer ansøgninger kan have en længere sagsbehandlingstid:

  • Catch-all ansøgninger
  • Eksport til særligt kritiske lande, fx Iran og Nordkorea
  • Ansøgninger, der kræver en teknisk vurdering
  • Ansøgninger, hvor der viser sig at være kritiske oplysninger om fx kunden eller slutbrugeren.

Eksportører bør derfor altid søge i god til, da det kan være svært på forhånd at vurdere, om en ansøgning medfører en længere sagsbehandlingstid.