Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Brexit og eksportkontrol

Eksporterer din virksomhed dual-use produkter eller teknologi til Storbritannien? Så kan det efter 1. januar 2021 blive nødvendigt at indhente en tilladelse til eksport.

 

Storbritannien er fra og med den 1. februar 2020 formelt ikke længere medlem af EU. Storbritannien er dog stadig bundet af nuværende og ny EU-lovgivning resten af 2020 i en overgangsperiode, mens EU og Storbritannien forhandler om det fremtidige forhold.

  Overgangsperioden indtil 1. januar 2021

  Selvom Storbritannien er udtrådt af EU, behandles Storbritannien i overgangsperioden frem til den 1. januar 2021 fortsat som et medlemsland i forhold til eksportkontrol. Det betyder, at eksportører i EU ikke skal indhente tilladelse til eksport af dual-use produkter og teknologi til Storbritannien, hvis der er tale om produkter på bilag I i kontrollisten. Ligesom for andre EU-lande, er der fortsat krav om tilladelse til eksport af produkter og tekonologi på bilag IV til Storbritannien.

  Eksport efter 1. januar 2021

  Efter overgangsperioden, som udløber den 1. januar 2021, får Storbritannien status af et tredjeland. De betragtes dog fortsat af EU som værende en ukritisk destination for eksport af dual-use produkter, selvom de ikke er medlem af EU. På den baggrund har EU foreslået, at Storbritannien vil blive tilføjet til listen over lande, der er omfattet af den generelle eksporttilladelse EU001, som omfatter eksport af samtlige dual-use produkter på kontrollisten (bilag I) til nærtstående lande. Der er ingen begrænsninger for mængder eller værdi og tilladelsen har ikke nogen udløbsdato. Erhvervsstyrelsens sagsbehandlingstid for EU001-tilladelser er normalt 1-3 hverdage.

  EU001-tilladelser udstedt før den 1. januar 2021

  EU001-tilladelser, som er udstedt før den 1. januar 2021, vil fortsætte med at være gyldige efter 1. januar 2021 og vil automatisk inkludere eksport til Storbritannien, hvis forslaget om tilføjelse til EU001 vedtages.

  Eksport af bilag IV-produkter

  EU0001-tilladelsen gælder ikke for dual-use produkter på bilag IV. Det betyder, at der fortsat vil være krav om individuelle tilladelser til eksport af produkter på bilag IV til Storbritannien. Tilladelser til eksport af produkter på bilag IV til Storbritannien, som er udstedt før den 1. januar 2021 vil fortsat være gyldige efter udgangen af overgangsperioden.

  Eksport til Kanaløerne og oversøiske terroritorier 

  I forbindelse med eksportkontrol med dual-use produkter forstås Storbritannien som værende England, Skotland og Wales. Der vil ikke være nogen ændringer for eksporter til Isle of Man, Kanaløerne og Storbritanniens oversøiske territorier, da disse fortsat behandles som tredjelande, og derfor vil der fortsat være krav om eksporttilladelse.

  Eksport til Nordirland

  Der vil være særlige regler for eksport af dual-use produkter til Nordirland. Protokollen om Irland og Nordirland vil være gyldig i mindst fire år efter udgangen af overgangsperioden den 31. december 2020, uanset om EU og Storbritannien når til enighed om en aftale eller ej. Det fremgår af protokollen, at EU’s dual-use forordning fortsat vil være gyldig for og i Nordirland for så vidt angår fysiske varer.

  Det betyder for virksomheder i EU, at eksport af fysiske varer til Nordirland efter den 1. januar 2021 vil blive betragtet som en overførsel (dvs. på lige fod med eksporter mellem to EU-lande). Men hvis der derimod er tale om eksport af ikke-fysiske varer (software og teknologi) på bilag I, vil der være krav om en tilladelse.

  Eksport til Nordirland af produkter og teknologi på bilag IV vil fortsat kræve tilladelse.

  Eksport fra Storbritannien efter 1. januar 2021

  Du kan få information om de britiske regler om eksport af dual-use produkter og teknologi efter overgangsperioden hos de britiske myndigheder 

  Der foreligger endnu ikke en aftale mellem EU og Storbritannien

  EU og Storbritannien er endnu ikke nået til enighed om den aftale, som skal definere handelsforholdet og herunder reglerne for eksportkontrol efter overgangsperioden. Det betyder, at det fortsat er uklart, hvordan reglerne for eksport af dual-use udstyr vil tage sig ud efter den 1. januar 2021. Erhvervsstyrelsen vil løbende orientere om opdateringer på denne hjemmeside, i nyhedsbrevet om eksportkontrol og sanktioner samt i Brexit-tjeklisten.