Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Brexit og eksportkontrol

Fra den 1. januar 2021 er det nødvendigt at indhente tilladelse til eksport af dual-use produkter eller teknologier til Storbritannien.

 

Storbritannien er fra og med den 1. februar 2020 formelt ikke længere medlem af EU. Storbritannien har dog været bundet af nuværende og ny EU-lovgivning i 2020 i en overgangsperiode, som udløb den 31. december 2020.

Eksport efter 1. januar 2021

Efter overgangsperioden, som udløb den 31. december 2020, har Storbritannien fået status af et tredjeland. De betragtes dog fortsat af EU som værende en ukritisk destination for eksport af dual-use produkter, selvom de ikke er medlem af EU. På den baggrund har EU besluttet, at Storbritannien fra og med 1. januar 2021 tilføjes listen over lande, der er omfattet af den generelle eksporttilladelse EU001, som omfatter eksport af samtlige dual-use produkter på kontrollisten (bilag I) til nærtstående lande. Der er ingen begrænsninger for mængder eller værdi og tilladelsen har ikke nogen udløbsdato. Erhvervsstyrelsens sagsbehandlingstid for EU001-tilladelser er normalt 1-3 hverdage.

Du kan læse mere om EU's beslutning om at tilføje Storbrittanien til EU001-tilladelsen her.

EU001-tilladelser udstedt før den 1. januar 2021

EU001-tilladelser, som er udstedt før den 1. januar 2021, vil fortsat være gyldige efter 1. januar 2021 og vil automatisk omfatte eksport til Storbritannien. Du skal derfor ikke søge om en ny EU001-tilladelse, selvom Storbritannien ikke eksplicit fremgår af din eksisterende tilladelse.

Eksport af bilag IV-produkter

EU001-tilladelsen gælder ikke for dual-use produkter på bilag IV. Det betyder, at der fortsat vil være krav om individuelle tilladelser til eksport af produkter på bilag IV til Storbritannien. Tilladelser til eksport af produkter på bilag IV til Storbritannien, som er udstedt før den 1. januar 2021 vil fortsat være gyldige efter udgangen af overgangsperioden.

Eksport til Kanaløerne og oversøiske terroritorier 

I forbindelse med eksportkontrol med dual-use produkter forstås Storbritannien som værende England, Skotland og Wales. Der vil ikke være nogen ændringer for eksporter til Isle of Man, Kanaløerne og Storbritanniens oversøiske territorier, da disse fortsat behandles som tredjelande, og derfor vil der fortsat være krav om eksporttilladelse.

Eksport til Nordirland

Protokollen om Irland og Nordirland vil være gyldig i mindst fire år efter udgangen af overgangsperioden den 31. december 2020. Det fremgår af protokollen, at EU’s dual-use forordning fortsat vil være gyldig for og i Nordirland efter Brexit.

Det betyder for virksomheder i EU, at eksport af dual-use produkter til Nordirland efter den 1. januar 2021 vil blive betragtet som en overførsel (dvs. på lige fod med eksporter mellem to EU-lande). Der er altså ikke krav om tilladelse til eksport af dual-produkter på bilag I til Nordirland, dog kræves der tilladelse for eksport af dual-use produkter på bilag IV, ligesom det er tilfældet for eksport inden for EU.

Eksport fra Storbritannien efter 1. januar 2021

Du kan få information om de britiske regler om eksport af dual-use produkter og teknologier fra Storbritannien hos de britiske myndigheder.