Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Destinationsland

Der gælder forskellige regler alt efter, hvilket land et produkt skal eksporteres til - EU, nærtstående eller øvrige lande.

Eksport til EU-lande

Der skal ikke søges om tilladelse inden for EU til eksport af produkter, der kun er opført på kontrollistens bilag I, da disse eksporter er omfattet af det Indre Marked.

Derimod kan der være andre ting, du skal være opmærksom på ved eksport til EU-lande.

Eksport til nærtstående lande

Australien, Canada, Japan, New Zealand, Norge, Schweiz og USA er alle opført i EU-forordningens bilag II, del 3 og har en speciel status. Derfor gælder der mere lempelige regler i forbindelse med eksport til disse syv nærtstående lande.

Eksport til øvrige lande

Se, hvilke regler der gælder for ansøgning om udførsesltilladelse i forbindelse med eksport til øvrige lande.