Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Direkte og indirekte tilrådighedsstillelse

I mange af de gældende EU-forordninger om sanktioner over for visse lande samt terrorisme er der en bestemmelse om, at ingen pengemidler eller økonomiske ressourcer direkte eller indirekte må stilles til rådighed for eller være til fordel for de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er omfattet af indefrysning.

En sådan bestemmelse findes bl.a. i Rådets forordning nr. 269/2014 med senere ændringer. EU har herudover vedtaget en vejledning om, hvordan man undersøger, om en kunde er ejet eller kontrolleret af en person eller virksomhed, som er omfattet af indefrysning (også kaldet indirekte tilrådighedsstillelse).

Virksomhedens ansvar

Det er altid virksomhedens ansvar at sikre, at der i forbindelse med en konkret handel med personer, virksomheder eller organer i lande, der er omfattet af sanktioner m.v., hverken direkte eller indirekte stilles pengemidler eller økonomiske ressourcer, fx varer, til rådighed for de personer, virksomheder eller organer, der er omfattet af indefrysning.

Direkte tilrådighedsstillelse

Undersøgelsen af den direkte tilrådighedsstillelse for en person, virksomhed eller organ, der er omfattet af indefrysning, foregår ved at søge i EU’s elektroniske database om den pågældende person, virksomhed eller organ er omfattet af indefrysning. Databasen er tilgængelig for alle.

Indirekte tilrådighedsstillelse

EU har desuden vedtaget en vejledning om ejerskab og kontrol til brug for undersøgelsen af indirekte tilrådighedsstillelse for personer eller virksomheder, der er omfattet af indefrysning . Vejledningen kan benyttes af alle virksomheder, der handler med sanktionsramte lande, med henblik på at afdække, om den person eller virksomhed, der handles med, ejes eller kontrolleres af en person eller virksomhed, der er omfattet af indefrysning.

Relevante links: