Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Dual-use produkter

Salg, levering, overførsel og eksport af dual use-produkter og -teknologi til militært brug og til visse russiske virksomheder er forbudt ifølge Rådets forordning nr. 833/2014 med senere ændringer.

Forbud dual-use produkter

Hvis slutbrugeren er det russiske militær, anses alle dual-use produkter og -teknologi for at være til militært brug og dermed forbudte at udføre. Udførsel af dual-use produkter til virksomheder opført på bilag IV til forordningen er også forbudt.

Forbud teknisk bistand, mæglervirksomhed eller finansiering

Forordningen indeholder også et forbud mod at levere teknisk bistand, mæglervirksomhed eller finansiel bistand til alle dual-use produkter, hvis produkterne helt eller delvist er eller kan være beregnet til det russiske militær eller til militær brug.

Undtagelser

Der er visse undtagelser fra forbuddene, bl.a. hvis kontrakter er indgået, før sanktionerne blev indført den 31. juli 2014.

Der vil fortsat kunne gives tilladelse til eksport af dual-use produkter til civilt brug i Rusland.

Årvågenhed

Generelt opfordres virksomhederne til at udvise den største årvågenhed i forbindelse med udførsler til Rusland, herunder at gøre brug af muligheden for at få foretaget forudgående kundetjek.