Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Dual-use produkter

EU's sanktioner mod Syrien indeholder lister over dual-use produkter, som kan anvendes i forbindelse med intern undertrykkelse. Listerne indeholder en række kemikalier og forskellige typer udstyr.

Rådets forordning nr. 36/2012 indeholder to lister over dual-use produkter, som kan anvendes i forbindelse med intern undertrykkelse, herunder til produktion eller vedligeholdelse af udstyr til intern undertrykkelse.

Dual-use produkter omfattet af eksportforbud

Bilag Ia til forordningen indeholder de produkter, som er omfattet af eksportforbud til syriske personer/enheder/organer eller til brug i Syrien. Dual-use produkterne i dette bilag er også omfattet af EU’s generelle eksportkontrolliste. Der er dog visse dispensationsmuligheder til eksportforbuddet ud fra humanitære hensyn.

Andre produkter kræver eksporttilladelse

Bilag IX indeholder de produkter, som er omfattet af krav om eksporttilladelse ved salg, levering, overførsel eller eksport til syriske personer/enheder/organer eller til brug i Syrien.

Teknisk bistand, mæglervirksomhed og finansiering

Ud over restriktioner på selve eksporten af varer og teknologi er der tilsvarende restriktioner mod at levere teknisk bistand, mæglervirksomhed eller finansiering i tilknytning til dual-use produkterne anført i bilag Ia og IX. Hvis et produkt er forbudt eller kræver en eksporttilladelse, er der tilsvarende krav til eventuel teknisk bistand, mæglervirksomhed eller finansiering.

Ansøgning

Eksporttilladelser og tilladelser til teknisk bistand, mæglervirksomhed eller finansiering søges hos Erhvervsstyrelsen. Kontakt styrelsen for yderligere information på e-mail: [email protected]