Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Dual-use produkter

To rådsforordninger fra EU indeholder lister over dual-use produkter, som kan anvendes i forbindelse med intern undertrykkelse. Listerne indeholder en række kemikalier og forskellige typer udstyr.

Rådsforordning (EU) nr. 509/2012 og Rådsforordning nr. 697/2013 indeholder to lister over dual-use produkter, som kan anvendes i forbindelse med intern undertrykkelse, herunder til produktion eller vedligeholdelse af udstyr til intern undertrykkelse. Forordningerne ændrer og supplerer den eksisterende Rådsforordning nr. 36/2012 med senere ændringer.

Bilag Ia indeholder de produkter, som er omfattet af eksportforbud til syriske personer/enheder/organer eller til brug i Syrien. Dual-use produkterne i dette bilag er også omfattet af EU’s generelle eksportkontrolliste. Der er dog visse dispensationsmuligheder til eksportforbuddet ud fra humanitære hensyn.

Bilag IX indeholder de produkter, som er omfattet af krav om udførselstilladelse ved salg, levering, overførsel eller eksport til syriske personer/enheder/organer eller til brug i Syrien.

Læs bilag og lovgivning.

Teknisk bistand, mæglervirksomhed og finansiering

Ud over restriktioner på selve eksporten af varer og teknologi er der tilsvarende restriktioner mod at levere teknisk bistand, mæglervirksomhed eller finansiering i tilknytning til dual-use produkterne anført i de nævnte bilag ovenfor. Hvis et produkt er forbudt eller kræver en udførselstilladelse, er der tilsvarende krav til eventuel teknisk bistand, mæglervirksomhed eller finansiering.

Ansøgning

Udførselstilladelser og tilladelser til teknisk bistand, mæglervirksomhed eller finansiering søges hos Erhvervsstyrelsen. Kontakt styrelsen for yderligere information på e-mail: eksportkontrol@erst.dk