Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Forlængelse af den midlertidige tilladelsesordning til eksport af covid-19-vacciner

EU-Kommissionen har den 11. marts 2021 forlænget den midlertidige tilladelsesordning til eksport af covid-19-vacciner, som har til formål at øge gennemsigtigheden med eksport af EU-producerede vacciner til tredjelande. Tilladelsesordningen er forlænget til den 30. juni 2021.

Den øgede gennemsigtighed med eksporten skal bidrage til at sikre, at EU har den nødvendige forsyning af vacciner i overensstemmelse med de aftaler, EU har indgået med vaccineproducenterne.

Ordningen er tidsbegrænset

Kommissionens gennemførelsesforordning 2021/442, som forlænger den midlertidige tilladelsesordning, gælder fra den 13. marts 2021 og frem indtil en 30. juni 2021.

Midlertidige ændringer af tilladelsesordningen pr. 24. marts 2021

Den 24. marts har Kommissionen ved gennemførelsesforordning 2021/521 indført ændringer af tilladelsesordningen, som betyder, at visse lande ikke længere er undtaget fra eksportkontrollen.

Myndighederne kan nu afvise en eksportansøgning, hvis destinationslandet har vaccineret en større andel af sin befolkning end EU (proportionalitet), og/eller hvis destinationslandet har indført eksportrestriktioner over for vacciner til EU (reciprocitet). Ændringerne gælder som udgangspunkt i en periode på 6 uger fra den 26. marts 2021 med mulighed for forlængelse.

Undtagelser fra ordningen

Ordningen er begrænset til kun at omfatte eksport af covid-19-vacciner fra virksomheder, som EU har indgået de såkaldte "Advance Purchase Agreements" (APA) med.

Der er visse undtagelser i forhold til destinationslande, hvor ordningen ikke gælder, og hvor covid-19-vaccinerne derfor frit kan eksporteres til:

  • Lande under COVAX-faciliteten (WHO-ledet indsats, der støtter forskning, udvikling og fremstilling af en bred vifte af covid-19-vaccinekandidater)
  • Lande tæt på EU: Andorra, San Marino og Vatikanstaten
  • De oversøiske lande og territorier, der er opført i bilag II til EU-traktaten
  • Grønland og Færøerne
  • Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta og Melilla

Sådan søger du

Hvis din virksomhed eksporterer covid-19-vacciner (under varekoden 30022010) og aktive stoffer til fremstilling af covid-19-vacciner (under varekoderne ex 29339980, ex 29349990, ex 30029090 og ex 35040090) ud ad EU, skal du søge om eksporttilladelse hos den kompetente myndighed i det EU-medlemsland, hvor vaccinen produceres. I Danmark er Erhvervsstyrelsen kompetent myndighed.

Du kan ansøge om eksportilladelse til eksport af covid-19-vacciner ved at udfylde og indsende den til eksportkontrol@erst.dk 

Erhvervsstyrelsen behandler ansøgninger om eksporttilladelse så hurtigt som muligt og som udgangspunkt inden for to arbejdsdage efter, at fyldestgørende ansøgning er modtaget.