Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
22.12.2020

Eksport af dual-use produkter til Storbritannien fra den 1. januar 2021

Med virkning fra den 1. januar 2021 har EU tilføjet Storbritannien til EU001-tilladelsen, så dual-use produkter opført i bilag I, men ikke i bilag IV, kan eksporteres til Storbritannien. Alle EU001-tilladelser udstedt før den 1. januar 2021 vil fra den 1. januar 2021 også automatisk omfatte eksport til Storbritannien. 

Det fremgår af:

Ikrafttrædelsesdato: 22. december 2020. Bemærk, at forordningen finder anvendelse fra den 1. januar 2021.

Har du eksporter af dual-use produkter til Storbritannien og ikke allerede har en EU001-tilladelse, skal du registrere dig hos Erhvervsstyrelsen seneste 30 dage efter første eksport. Det gør du ved at udfylde vores ansøgningsskema.

Vil du eksportere dual-use produkter på bilag IV til Storbritannien, skal du inden eksporten finder sted søge om en eksporttilladelse.

Læs mere om eksportkontrol og Brexit, jf. til højre på siden.