Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Eksport til syv nærtstående lande

En række lande har speciel status, da reglerne er mere lempelige i forbindelse med eksport til netop disse lande.

 Det drejer sig om de lande, der er opført i EU-forordningens Bilag II, del 3:

  • Australien
  • Canada
  • Japan
  • New Zealand
  • Norge
  • Schweiz
  • USA

Eksport af Bilag I-produkter

I forbindelse med eksport af produkter til de syv nærtstående lande, som kun er nævnt på kontrollistens Bilag I, kræves der ikke en egentlig udførselstilladelse. Eksportøren skal dog registreres hos Erhvervsstyrelsen. Dette skal senest 30 dage efter den dato, hvor den første udførsel fandt sted.

I udførselsangivelsens rubrik 44 skal eksportøren skrive reference "X002".

Der kræves dog en udførselstilladelse, hvis eksporten sker til en frizone, eller hvis leverancen er omfattet af catch-all bestemmelserne.

Eksport af Bilag II, Del 2-produkter

I forbindelse med produkter nævnt på kontrollistens Bilag II, Del 2, kræves der en udførselstilladelse.

Bilag IV-produkter indgår også blandt Bilag II, del 2-produkterne.

Se, hvilken type tilladelse der er nødvendig