Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Eksport til de nærtstående lande (EU001)

En række lande har speciel status, da reglerne er mere lempelige i forbindelse med eksport til netop disse lande.

 Det drejer sig om de lande, der er opført i EU-forordningens bilag II, del 3:

  • Australien
  • Canada
  • Island
  • Japan
  • New Zealand
  • Norge
  • Schweiz og Lichtenstein
  • Storbritannien
  • USA

Eksport af bilag I-produkter

I forbindelse med eksport af produkter til de nærtstående lande, som kun er nævnt i kontrollistens bilag I, kræves der ikke en egentlig eksporttilladelse. Eksportøren skal dog registreres hos Erhvervsstyrelsen. Dette skal senest 30 dage efter den dato, hvor den første udførsel fandt sted.

I Toldstyrelsens e-Eksport system i udførselsangivelsens rubrik 44 skal eksportøren skrive reference "X002".

Der kræves dog en eksporttilladelse, hvis eksporten sker til en frizone.

Eksport af bilag II, del 2-produkter

I forbindelse med produkter nævnt i kontrollistens bilag II, del 2, kræves der en eksporttilladelse.

Bilag IV-produkter indgår også blandt bilag II, del 2-produkterne.

Se, hvilken type tilladelse der er nødvendig