Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Eksport til EU-lande

Der skal ikke søges om tilladelse inden for EU til eksport af produkter, der kun er opført på kontrollistens bilag I, da disse eksporter er omfattet af det Indre Marked.

Hvis et produkt, der er omfattet af kontrollistens bilag I, skal eksporteres inden for EU, skal kunden dog gøres opmærksom på, at produktet er omfattet af eksportkontrol, og at der kan være krav om tilladelse i tilfælde af reeksport. Dette kan meddeles i fx fakturaen, jf. EU-forordningens artikel 22, stk. 10.

Erhvervsstyrelsen anbefaler følgende fakturatekst:

  • The following products are under export control according to EU Regulation No. 428 of 5 May 2009 setting up a Community Regime Control of Dual-use Items and Technology, and may therefore be subject to restrictions if re-exported.

Eller:

  • Følgende produkter er underlagt eksportkontrol i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse, og produkterne kan derfor være underlagt restriktioner i forbindelse med evt. videresalg/eksport.

Der kræves som udgangspunkt kun tilladelse til overførsel inden for EU af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse, hvis produktet er opført på bilag IV i EU's kontrolliste i EU-forordningen (de mest følsomme produkter).

 

Læs mere om de forskellige typer udførselstilladelser