Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Eksport til EU-lande

Der skal ikke søges om tilladelse inden for EU til eksport af produkter, der kun er opført på kontrollistens bilag I, da disse eksporter er omfattet af det Indre Marked.

Hvis et produkt, der er omfattet af kontrollistens bilag I, skal eksporteres inden for EU, skal kunden dog gøres opmærksom på, at produktet er omfattet af eksportkontrol, og at der kan være krav om tilladelse i tilfælde af reeksport. Dette kan meddeles i fx fakturaen.

Erhvervsstyrelsen anbefaler følgende fakturatekst:

  • The following products are under export control according to Regulation (EU) 2021/821 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2021 setting up a Union regime for the control of exports, brokering, technical assistance, transit and transfer of dual-use items (recast), and may therefore be subject to restrictions if re-exported.

Eller:

  • Følgende produkter er underlagt eksportkontrol i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2021/821 af 20. maj 2021 om en EU-ordning for kontrol med eksport, mæglervirksomhed, teknisk bistand, transit og overførsel i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (omarbejdning), og produkterne kan derfor være underlagt restriktioner i forbindelse med evt. videresalg/eksport.

Der kræves som udgangspunkt kun tilladelse til overførsel inden for EU af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse, hvis produktet er opført på bilag IV i EU's kontrolliste i EU-forordningen (de mest følsomme produkter).

 

Læs mere om de forskellige typer udførselstilladelser