Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Tilladelser og afslag i 2016 - 2018

Få et grafisk overblik over antal tilladelser til og afslag på eksportkontrolansøgninger i 2016, 2017 og 2018 fordelt på verdens lande.

Kortet nedenfor viser, hvordan de i alt 1492 individuelle dual-use tilladelser og 30 afslag, der er udstedt i 2016, 2017 og 2018 fordeler sig på verdens lande.

De globale tilladelser og EU-tilladelser er ikke indeholdt i de individuelle tilladelser.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at individuelle tilladelser og afslag gives til en specifik handel til en specifik kunde/slutbruger og som hovedregel på baggrund af efterretningsoplysninger om den pågældende kunde/slutbruger. Et afslag til et land er derfor ikke nødvendigvis et udtryk for, at landet generelt anses som et kritisk marked. Derudover kan man heller ikke nødvendigvis konkludere, at et land er kritisk eller ukritisk, såfremt der kun er meget få tilladelser/afslag til landet. Det kan blot være et resultat af, at der har været få ansøgninger til det pågældende land.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal tolke antallet af tilladelser og afslag, er du altid meget velkommen til at ringe til os og spørge.

Grafisk overblik over tilladelser og afslag

Før musen over landene og se antallet af individuelle tilladelser og afslag.

Du kan også se, hvordan tilladelser og afslag fordeler sig over de enkelte år i perioden 2016 - 2018 på tabel over tilladelser og afslag.