Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Eksportkontrolsager

Tabellen og diagrammet nedenfor viser fordeling af typer af afgjorte sager i perioden 2012 - 2016.

 

Fordeling af afgjorte sagstyper i perioden 2012 - 2016

Sagstype20122013201420152016
Generelle/Globale ansøgninger2935253128
Individuelle ansøgninger303350494510423
Konsultationer*1088912
Kundetjek347264297254305
Tekniske vurderinger5546463019

* Konsultationer er primært forespørgsler fra andre EU-lande om, hvorvidt Danmark vil modsætte sig en udførsel af et produkt, der befinder sig i Danmark, men eksporteres fra et andet EU-land. Det kan dog også være forespørgsler omkring gældende danske afslag.

Afslag

I 2016 blev der givet 12 afslag til en samlet værdi af 8,9 mio. 1 afslag blev givet til Congo, 1 til Pakistan, 1 til Iran, 2 til Indien, 2 til Kina og 5 til Rusland. 

I diagrammet nedenfor ses mængden af tilladelser og afslag ved individuelle ansøgninger i perioden fra 2012 - 2016.

Henvendelser fra virksomheder

I diagrammet nedenfor ses antallet af henvendelser om eksportkontrol og sanktioner til Erhvervsstyrelsen i perioden fra 2012 - 2016.