Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

EU-tilladelser

EU har indført en række forenklede tilladelser for dual-use produkter, der eksporteres fra EU. Dem kan du som dansk eksportør få ved at registrere dig hos Erhvervsstyrelsen.

Som udgangspunkt kræver alle dual-use produkter, der eksporteres fra EU, en individuel tilladelse. I EU er man dog blevet enige om at indføre en række forenklede tilladelser (generelle eksporttilladelser), som kan fås ved, at eksportøren lader sig registrere hos de nationale myndigheder. EU's generelle eksporttilladelser er reguleret i bilag II til EU-forordning 2021/821.

De generelle tilladelser omfatter forskellige kombinationer af specifikke kategorinumre og lande og kan anvendes i nærmere angivne situationer. I menuen til venstre er der links til beskrivelser af de enkelte tilladelsers specifikke vilkår og hvornår de kan anvendes.

Følgende vilkår gælder for alle de otte typer af generelle eksporttilladelser:

  • For de generelle tilladelser EU001 - EU006 skal eksportøren give Erhvervsstyrelsen meddelelse om anvendelsen af en generel eksporttilladelse senest 30 dage efter den dato, hvor den første udførsel fandt sted. (Dette gøres ved at benytte styrelsens digitale ansøgningsskema.)
  • For den generelle tilladelse EU007 skal eksportøren give Erhvervsstyrelsen meddelelse om den første eksport senest 30 dage før, at eksporten skal finde sted.
  • For den generelle tilladelse EU008 skal eksportøren give Erhvervsstyrelsen meddelelse om den første eksport senest ti dage før, at eksporten skal finde sted.
  • Eksportøren skal føre en liste over alle eksporter foretaget under tilladelsen,
  • Eksport til lande uden for EU skal angives i Toldstyrelsens eksportangivelsessystem e-Export i rubrik 44
  • EU's generelle eksporttilladelser må ikke benyttes, hvis eksportøren er blevet gjort bekendt med, at produkterne kan være bestemt til anvendelse i forbindelse med masseødelæggelsesvåben eller i forbindelse med militære formål i et land underlagt våbenembargo
  • En eksport under de generelle eksporttilladelser må ikke ske til en frizone eller et frilager
  • Erhvervsstyrelsen kan forbyde en eksportør at anvende de generelle eksporttilladelser, hvis der er begrundet mistanke om eksportørens evne til at overholde vilkårene og/eller eksportkontrolreglerne

Se den fulde ordlyd af vilkårene i bilag II til EU-forordning 2021/821.