Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

EU-tilladelser

EU har indført en række forenklede tilladelser for dual-use produkter, der eksporteres fra EU. Dem kan du som dansk eksportør få ved at registrere dig hos Erhvervsstyrelsen.

Som udgangspunkt kræver alle dual-use produkter, der eksporteres fra EU, en individuel tilladelse. I EU er man dog blevet enige om at indføre en række forenklede tilladelser (generelle udførselstilladelser), som kan fås ved, at eksportøren lader sig registrere hos de nationale myndigheder. EU's generelle udførselstilladelser er reguleret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1232 af 16. november 2011.

De generelle tilladelser omfatter forskellige kombinationer af specifikke kategorinumre og lande og kan anvendes i nærmere angivne situationer. I menuen til venstre er der links til beskrivelser af de enkelte tilladelsers specifikke vilkår og hvornår de kan anvendes.

Følgende vilkår gælder for alle de seks typer af generelle udførselstilladelser:

  • Eksportøren skal give Erhvervsstyrelsen meddelelse om anvendelsen af en generel udførselstilladelse senest 30 dage efter den dato, hvor den første udførsel fandt sted (Dette gøres ved at benytte styrelsens digitale ansøgningsskema)
  • Eksportøren skal føre en liste over alle udførsler foretaget under tilladelsen,
  • Eksport til lande uden for EU skal angives i SKAT’s eksportangivelsessystem e-Export i rubrik 44
  • EU's generelle udførselstilladelser må ikke benyttes, hvis eksportøren er blevet gjort bekendt med, at produkterne kan være bestemt til anvendelse i forbindelse med masseødelæggelsesvåben eller i forbindelse med militære formål i et land underlagt våbenembargo
  • En udførsel må ikke ske til en frizone eller et frilager
  • Erhvervsstyrelsen kan forbyde en eksportør at anvende de generelle udførselstilladelser, hvis der er begrundet mistanke om eksportørens evne til at overholde vilkårene og/eller eksportkontrolreglerne