Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

EU008

Kryptering. 

Den generelle EU-udførselstilladelse EU008 kan benyttes til eksport af visse krypteringsprodukter til visse lande.

Gældende betingelser for EU008

Produkter som kan udføres:

Produkter under følgende kategorinumre på kontrollisten (bilag I):

 • 5A002.a.2
 • 5A002.a.3
 • 5A002.b., kun en "kryptografisk aktiveringsnøgle", der ved hjælp af "kryptografisk aktivering" konverterer et produkt, der ikke er anført i kategori 5, del 2, til et produkt, der er anført i 5A002.a. ovenfor eller 5D002.c.1. nedenfor, og som ikke er frigivet ved kryptografinoten (note 3 i kategori 5, del 2)
 • 5D002.a.1., kun "software", der er specielt udviklet eller modificeret til "brug" af udstyr som specificeret i 5A002.a ovenfor eller "software" som specificeret i 5D002.c.1. nedenfor
 • 5D002.b., "software" med samme egenskaber som en "kryptografisk aktiveringsnøgle" som specificeret i 5A002.b. ovenfor
 • 5D002.c.1., kun "software" med de egenskaber, eller som udfører eller simulerer samme funktioner som det udstyr, der er specificeret i 5A002.a. ovenfor
 • 5E002.b., "teknologi" med samme egenskaber som en 'kryptografisk aktiveringsnøgle' som specificeret i 5A002.b. ovenfor.

Lande som produkterne kan udføres til:

Alle bestemmelsessteder undtagen:

 • Bestemmelsessteder, der er omfattet af den generelle EU-eksporttilladelse nr. EU001
 • Afghanistan, Armenien, Aserbajdsjan, Cambodja, Den Centralafrikanske Republik, Congo, Den Demokratiske Republik, Congo, Egypten, Eritrea, De Forenede Arabiske Emirater, Georgien, Hviderusland, Iran, Irak, Israel, Kasakhstan, Kina (herunder Hongkong og Macao), Kirgisistan, Korea, Libanon, Libyen, Malaysia, Mali, Mauritius, Mongoliet, Myanmar/Burma, Oman, Pakistan, Qatar, Rusland, Saudi-Arabien, Somalia, Sudan, Sydsudan, Syrien, Tadsjikistan, Turkmenistan, Usbekistan, Venezuela, Yemen, Zimbabwe
 • Ethvert andet bestemmelsessted end ovenstående, som er omfattet af en våbenembargo eller af restriktive EU-foranstaltninger gældende for produkter med dobbelt anvendelse.

EU008 kan kun anvendes, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 • Produkterne anvender kun offentliggjorte eller kommercielle kryptografiske standarder, der er godkendt eller vedtaget af internationalt anerkendte standardiseringsorganer,
 • Produkterne anvender ikke kryptografiske standarder, der er specielt konstrueret til statslig brug (f.eks. de kryptografiske standarder, der anvendes i radiosystemer til offentlig sikkerhed, såsom TETRA, TETRAPOL og P25), og
 • Enhver kryptografisk funktionalitet, der anvendes af produktet, kan ikke let ændres af brugeren.

EU008 kan ikke anvendes, hvis:

 • Eksportøren er blevet underrettet af Erhvervsstyrelsen, eller på anden måde er gjort bekendt med (f.eks. gennem oplysninger fra fabrikanten), at de pågældende produkter er blevet akkrediteret eller på anden måde formelt godkendt af den udpegede myndighed i en medlemsstat (eller er midt i en akkrediteringsproces eller en anden formel godkendelsesproces) med henblik på overførsel, behandling eller opbevaring af klassificerede oplysninger, svarende til eller højere end "RESTREINT UE/EU RESTRICTED",
 • Eksportøren er blevet underrettet af Erhvervsstyrelsen, eller på anden måde er gjort bekendt med (f.eks. gennem oplysninger fra fabrikanten), at de pågældende produkter er blevet klassificeret af den udpegede myndighed i en medlemsstat (eller er midt i en klassificeringsproces) i kategorien produkter med national sikkerhedsklassificering, svarende til eller højere end "RESTREINT UE/EU RESTRICTED",
 • Eksportøren er bekendt med, at modtageren eller slutbrugeren af de pågældende produkter er en militær, paramilitær, politi- eller efterretningstjeneste eller en anden statslig sikkerhedstjeneste, eller at produkterne er bestemt til anvendelse af enheder, der handler på vegne af en af ovennævnte tjenester.