Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

EU’s modsvar til USA’s sanktioner mod Iran

Som modsvar til USA's genindførelse af sanktioner mod Iran har EU opdateret de regler, som skal beskytte EU's borgere og virksomheder mod konsekvenserne af USA's sanktioner.

Tilbage i 1996 vedtog EU en forordning, som skal beskytte virksomheder i EU mod ekstraterritoriale virkninger. Det vil sige lovgivning i lande uden for EU, som uretmæssigt rammer virksomheder i EU. Det fremgår af Rådets forordning 2271/96. Forordningen kaldes også Blocking Statute. Den 6. juni 2018 blev denne forordning opdateret for at omfatte de genindførte amerikanske sanktioner mod Iran. Dette fremgår af Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2018/1100.

Hvad betyder reglerne for din virksomhed?

Bilag I til Rådets forordning nr. 2271/96 oplister de amerikanske sanktionslove, som forordningen gælder for.

  • Hvis din virksomheds økonomiske eller finansielle interesser bliver berørt af USA's sanktionslove, skal virksomheden inden 30 dage underrette EU-Kommissionen eller Erhvervsstyrelsen om forholdet. Det fremgår af artikel 2 i forordningen.
  • De domme eller beslutninger, som træffes af domstole eller myndigheder i USA på baggrund af sanktionslovene, må ikke anerkendes eller håndhæves. Det fremgår af artikel 4 i forordningen.
  • Det er forbudt at efterleve bestemmelser eller påbud, der følger af sanktionslovene, medmindre det vil være til væsentlig skade for virksomheden. Det fremgår af artikel 5 i forordningen. Læs mere her om kriterier for undtagelse fra dette.
  • Hvis din virksomhed bliver berørt af USA's sanktionslovgivning i forbindelse med en retssag ved en amerikansk domstol, kan virksomheden kræve generhvervelse af erstatning. Det fremgår af artikel 6 i forordningen.

Læs mere i EU-Kommissionens vejledning til forordningen

Læs mere på EU-Kommissionens informationsside

Hvad skal du gøre, hvis du bliver berørt?

Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for at udveksle informationer med EU-Kommissionen om virksomheder, der bliver berørt af lovgivningen.

Hvis du eller din virksomhed bliver berørt af de amerikanske sanktionslove, skal du eller din virksomhed inden for 30 dage underrette EU-Kommissionen eller Erhvervsstyrelsen om forholdet.

Såfremt du eller din virksomhed lever op til kriterierne for undtagelse fra forordningen og ønsker at søge om dette, skal du udfylde  og sende den til  EU-Kommissionen eller Erhvervsstyrelsen på en af nedenstående adresser: 

EU-Kommissionen

European Commission
E-mail: [email protected]

Erhvervsstyrelsen

Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Att.: Eksportkontrol
E-mail:
Tlf.: 3529 1574

Overtræder du forordningen, kan du straffes med bøde

Hvis du eller din virksomhed ikke overholder bestemmelserne i forordningen, kan du eller din virksomhed blive straffet med bøde. Det fremgår af § 2 i Lov om Rådets forordning (EF) om beskyttelse mod eksterritorial lovgivning vedtaget af tredjeland (nr. 312 af 03/06/1998).