Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Flybrændstof m.v.

Det er forbudt at eksportere jetbrændstof og flybrændstofadditiver til personer, enheder eller organer i Syrien eller til brug i Syrien.

Forbuddet fremgår af Rådets forordning nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger over for Syrien.

Forbuddet

Det forbudte flybrændstof og de forbudte tilsætningsstoffer til flybrændstof er opført i bilag Va til forordningen. Det er desuden forbudt at yde mæglervirksomhed, finansiering og forsikring i tilknytning til disse produkter. Det er virksomhedernes ansvar at sikre, at der ikke eksporteres produkter, der er opført i på listen i bilag Va.

Undtagelser fra forbuddet

Det er dog muligt at få tilladelse til eksport af visse typer af flybrændstof og tilsætningsstoffer til flybrændstof, mæglervirksomhed, finansiering og forsikring. De omhandlede produkter, der kan gives tilladelse til, er opført i bilag Vb til forordningen.

For at få tilladelse skal der være tale om et eller flere af nedennævnte forhold:

  • Hjælpeoperationer i Syrien, som gennemføres af FN eller organisationer, som handler på vegne af FN
  • Transport af nødhjælpsarbejdere
  • Evakuering fra Syrien eller i Syrien

Ansøgning

Tilladelser til eksporter og tilladelser til mæglervirksomhed, finansiering og forsikring søges hos Erhvervsstyrelsen. Kontakt styrelsen for yderligere information på e-mail: [email protected]