Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
29.07.2020

FN-sanktioner mod Den Centralafrikanske Republik

FN's Sikerhedsråd har besluttet at opdatere listen over individer, grupper, virksomheder og enheder, som er omfattet af indefrysning, jf. 

Opdateringen angår seks individer, hvis idenfikationsoplysninger opdateres.

Ikrafttrædelsesdato: 28. juli 2020

Bemærk: Det er din/virksomhedens pligt at foretage indefrysning og straks orientere Erhvervsstyrelsen om det, gerne pr. e-mail

Se FN's pressemeddelelse om opdateringen >