Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
03.05.2020

FN-sanktioner mod xx

FN's Sikkerhedsråd har besluttet at opdatere listen over individer, grupper, virksomheder og enheder, som er omfattet af indefrysning, jf.

Opdateringen angår:

  • [Navn], som tilføjes listen/fjernes fra listen/hvis identifikationsoplysninger opdateres.
  • [Navn], som tilføjes listen/fjernes fra listen/hvis identifikationsoplysninger opdateres.

[eller: Opdateringen angår en række navne.]

Ikrafttrædelsesdato: xx.   2020.

Bemærk: Det er din/virksomhedens pligt at foretage indefrysning og straks orientere Erhvervsstyrelsen om det, gerne pr. e-mail eksportkontrol@erst.dk