Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
06.04.2021

FN-sanktioner på baggrund af situationen i Den Centralafrikanske Republik

FN's Sikkerhedsråd har besluttet at opdatere listen over individer, grupper, virksomheder og enheder, som er omfattet af indefrysning. BUREAU D’ACHAT DE DIAMANT EN CENTRAFRIQUE/KARDIAM slettes fra listen.

Se den opdaterede liste på Erhvervsstyrelsens hjemmeside og læs FN's pressemeddelelse.

Ikrafttrædelsesdato: 5. april 2021.

Bemærk: Det er din/virksomhedens pligt at foretage indefrysning og straks orientere Erhvervsstyrelsen om det, gerne pr. e-mail eksportkontrol@erst.dk