Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
25.02.2022

Forventede handelssanktioner mod Rusland

Det forventes, at EU inden for ganske kort tid vil skærpe sanktionerne mod Rusland på baggrund af Ruslands invasion af Ukraine.

Skærpelsen forventes at indebære nye og omfattende sanktioner, og forventes bl.a. at omhandle:

  • Forbud mod eksport af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse
  • Forbud mod eksport af produkter og tekonologi som kan bidrage til Ruslands militære og teknologiske forbedring.
  • Forbud mod eksport af produkter og teknologi som kan bruges til olieraffinering.
  • Forbud mod eksport af produkter som kan bruges i luft- og rumfartsindustrien.
  • Udpegning af flere personer og enheder, som vil blive omfattet af indefrysning.
  • Indrejserestriktioner.
  • Finansielle restriktioner, herunder restriktioner på handel med værdipapirer.

Udenrigsministeriets hjemmeside kan du finde mere information om de sanktioner, der allerede er vedtaget som følge af udviklingen i Ukraine. Her kan du bl.a. få et overblik over de ansvarlige myndigheder inden for visse sanktionstemaer.

Erhvervsstyrelsens hjemmeside kan du finde flere informationer om de til enhver tid gældende sanktioner, herunder de nyligt vedtagne sanktioner om regionerne Donetsk og Luhansk.

Sanktionerne forventes at blive offentliggøres i EU-Tidende i løbet af weekenden, hvor de også forventes at træde i kraft.