Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Gebyrer for ansøgninger mv.

Virksomheder skal betale gebyr for behandling af visse typer af sager efter Iran-forordningen og dual-use forordningen. Gebyret betales til Erhvervsstyrelsen, uanset resultatet af ansøgningen

Hvad skal der betales gebyr for?

Følgende ansøgninger koster et gebyr at få behandlet:

  • Ansøgning om tilladelse til at frigive visse indefrosne pengemidler mv.: 2.500 kr.

Hvornår skal gebyret betales?

Det er en forudsætning for Erhvervsstyrelsens behandling af ovennævnte ansøgning at ansøgeren allerede på ansøgningstidspunktet erklærer sig indforstået med at betale gebyret.

Gebyret bliver opkrævet, når afgørelsen foreligger. Gebyret skal betales senest 30 dage efter påkrav fra Erhvervsstyrelsen. Gebyret opkræves uafhængigt af, om der gives tilladelse eller afslag på en ansøgning.

Gratis kundetjek

Det er fortsat gebyrfrit for virksomheder, at få styrelsen til at foretage kundetjek af parter i Iran.

Læs gældende lovgivning om Iran, inkl. gebyrer