Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Gebyrer for Rusland

Virksomheder skal betale gebyr for behandling af visse typer af sager efter Rusland-forordningen. Gebyret betales til Erhvervsstyrelsen, uanset resultatet af ansøgningen.

Gebyrsatser for Rusland

Det koster et gebyr at få behandlet følgende typer af ansøgninger:

  • Ansøgning om tilladelse til at eksportere produkter til oliesektoren til Rusland, der er opført i bilag II til Rusland-forordningen: 7.000 kr.
  • Ansøgning om tilladelse til at yde finansiering eller finansiel bistand til produkter, der er opført i bilag II til Rusland-forordningen: 7.000 kr.
  • Ansøgning om tilladelse til at yde teknisk bistand eller mæglervirksomhed til produkter, der er opført i bilag II til Rusland-forordningen: 7.000 kr.

Kundetjek og ansøgning efter de alm. dual-use regler er fortsat gratis

Det er fortsat gebyrfrit for virksomheder at ansøge om tilladelse til eksport af dual-use produkter til Rusland og at få foretaget kundetjek af parter i Rusland.

Ansøgning og gebyropkrævning

Det er en forudsætning for styrelsens behandling af ovennævnte ansøgninger, at ansøgeren allerede på ansøgningstidspunktet erklærer sig indforstået med at betale gebyret. Det gøres ved at udfylde .


Her kan læse mere om de seneste gebyrsatser 

Her kan du læse mere om lovgivningen om gebyrer.

Gebyret bliver opkrævet, når afgørelsen foreligger. Gebyret skal betales senest 30 dage efter påkrav fra styrelsen. Gebyret opkræves uafhængigt af, om styrelsen giver tilladelse eller afslag på en ansøgning.