Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Gebyrer for Syrien-ansøgninger

Virksomheder skal betale gebyr for behandling af visse typer af sager efter Syrien-forordningen og dual-use forordningen.

Gebyret betales til Erhvervsstyrelsen, uanset resultatet af ansøgningen. Det er dog gratis for virksomheder at få styrelsen til at foretage et kundetjek af parter i Syrien.

Gebyrsatser vedrørende Syrien

Følgende ansøgninger koster et gebyr at få behandlet:

  • Ansøgning om tilladelse til at eksportere dual-use produkter til Syrien: 7.500 kr.
  • Ansøgning om tilladelse til at yde teknisk bistand eller mæglervirksomhed og ansøgning om tilladelse til at finansiere eller levere finansiel bistand: 7.500 kr.
  • Ansøgning om tilladelse til at frigive visse indefrosne pengemidler mv.: 7.500 kr.
  • Anmodning om en teknisk vurdering af, om et produkt til Syrien er opført i bilag I til Rådets forordning nr. 428/2009 og i bilag IA og IX til Rådets forordning nr. 36/2012, hvis produktet er tilbageholdt af en toldmyndighed: 7.500 kr.

Kundetjek fortsat gratis

Det er fortsat gebyrfrit for virksomheder at få styrelsen til at foretage kundetjek af parter i Syrien.

Ansøgning og gebyropkrævning

Det er en forudsætning for styrelsens behandling af ovennævnte ansøgninger, at ansøgeren allerede på ansøgningstidspunktet eller i forbindelse med anmodning om teknisk vurdering erklærer sig indforstået med at betale gebyret. Det gøres ved at udfylde .

Her kan du læse mere om lovgivningen om gebyrer.

Gebyret bliver opkrævet, når afgørelsen eller resultatet af den tekniske vurdering foreligger. Gebyret skal betales senest 30 dage efter påkrav fra styrelsen. Gebyret opkræves uafhængigt af, om styrelsen giver tilladelse eller afslag på en ansøgning, og uafhængigt af udfaldet af en teknisk vurdering.