Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Gebyrer for Syrien-ansøgninger

Virksomheder skal betale gebyr for behandling af visse typer af sager efter Syrien-forordningen og dual-use forordningen.

Gebyret betales til Erhvervsstyrelsen, uanset resultatet af ansøgningen. Det er dog gratis for virksomheder at få styrelsen til at foretage et kundetjek af parter i Syrien.

Gebyrsatser for Syrien

Her kan du læse mere om de seneste gebyrsatser

Kundetjek fortsat gratis

Det er fortsat gebyrfrit for virksomheder at få styrelsen til at foretage kundetjek af parter i Syrien.

Ansøgning og gebyropkrævning

Det er en forudsætning for styrelsens behandling af ovennævnte ansøgninger, at ansøgeren allerede på ansøgningstidspunktet eller i forbindelse med anmodning om teknisk vurdering erklærer sig indforstået med at betale gebyret. Det gøres ved at udfylde .

 

Her kan du læse mere om lovgivningen om gebyrer.

Gebyret bliver opkrævet, når afgørelsen eller resultatet af den tekniske vurdering foreligger. Gebyret skal betales senest 30 dage efter påkrav fra styrelsen. Gebyret opkræves uafhængigt af, om styrelsen giver tilladelse eller afslag på en ansøgning, og uafhængigt af udfaldet af en teknisk vurdering.