Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Globale tilladelser

Globale eksporttilladelser gives især ved regelmæssig eksport til en række lande i modsætning til den individuelle eksporttilladelser, der kun dækker en enkeltstående eksport til en bestemt slutbruger.

Det skal altid i eksporttilladelsen specificeres hvilke produkter og hvilke lande, som tilladelsen omfatter, og tilladelsen omfatter kun produkter til civil anvendelse.

Fem slags globale tilladelser

Erhvervsstyrelsen tilbyder følgende typer af globale tilladelser:

  • Global eksporttilladelse (Bilag I produkter), DK001.
  • Global eksporttilladelse (Bilag IV produkter), DK002.
  • Global eksporttilladelse (kun handel mellem moder-, datter- og søsterselskaber), DK003.
  • Én samlet tilladelse som følge af eksportkontrolstyring, DK004.
  • Global eksporttilladelse til FN-organer, DK005.

Erhvervsstyrelsen behandler de konkrete ansøgninger om globale tilladelser. I sagsbehandlingen indgår især vurderinger af hvilke produkter og lande, som ansøgningen omhandler. Generelt kan det siges, at jo mindre kritiske produkterne er, jo flere lande kan være omfattet af tilladelsen, og omvendt. Ud fra den konkrete sagsbehandling afgøres det, hvilke produkter og hvilke lande tilladelsen kan omfatte.

Vilkår for anvendelsen af globale tilladelser

Det er en betingelse for tilladelserne, at eksportøren fører detaljerede optegnelser vedrørende alle udførsler foretaget under tilladelserne. Desuden er der knyttet en række yderligere krav og vilkår til tilladelserne.

Gyldighed

Tilladelserne er gældende i 2 år fra udstedelsesdatoen.

Ansøgning om globale tilladelser

Kontakt Erhvervsstyrelsen, hvis du ønsker en global tilladelse.