Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Globale tilladelser

Globale eksporttilladelser anvendes især ved regelmæssig eksport til en række lande i modsætning til de individuelle eksporttilladelser, der kun dækker en enkeltstående eksport til en bestemt slutbruger.

Det skal altid i den globale eksporttilladelse specificeres, hvilke produkter og hvilke lande som den globale tilladelse omfatter, og den globale tilladelse omfatter kun produkter til civil anvendelse.

Fire slags globale tilladelser

Erhvervsstyrelsen tilbyder følgende typer af globale tilladelser:

  • Global eksporttilladelse (Bilag I produkter), DK001.
  • Global eksporttilladelse (Bilag IV produkter), DK002.
  • Global eksporttilladelse (kun handel mellem moder-, datter- og søsterselskaber), DK003.
  • (Global eksporttilladelse DK004 er udgået.)
  • Global eksporttilladelse til FN-organer, DK005.

Erhvervsstyrelsen behandler de konkrete ansøgninger om globale tilladelser. I sagsbehandlingen indgår især vurderinger af, hvilke produkter og lande som ansøgningen omhandler. Generelt gælder, at jo mindre kritiske produkterne er, jo flere lande kan blive omfattet af tilladelsen og omvendt. Ud fra den konkrete sagsbehandling afgøres det, hvilke produkter og hvilke lande tilladelsen kan omfatte.

Vilkår for anvendelsen af globale tilladelser

Det er en betingelse for tilladelserne, at eksportøren fører detaljerede optegnelser over alle eksporter foretaget under tilladelserne. Desuden er der knyttet en række yderligere krav og vilkår til tilladelserne.

Gyldighed

Tilladelserne er gældende i 2 år fra udstedelsesdatoen.

Ansøgning om globale tilladelser

Skriv til eksportkontrol i Erhvervsstyrelsen, hvis du ønsker en global tilladelse.