Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
29.07.2015

Har I input til, hvordan fremtidens eksportkontrolregler kan se ud?

EU-Kommissionen har lanceret en ny offentlig konsultation. Konsultationen skal give input til Kommissionens forslag til revision af forordningen om eksportkontrol (dual-use), som forventes at komme i foråret 2016. Der er frist for at svare på konsultationen den 15. oktober 2015

Konsultationen sker på baggrund af EU-kommissionens meddelelse fra april 2014. Kommissionen overvejer forskellige tiltag, bl.a. at udvide kontrollen til at omfatte overvågningsudstyr, der kan have en kritisk anvendelse ift. overtrædelse af menneskerettighederne.

Høj dansk svarprocent

EU-Kommissionen har for nylig afholdt en offentlig konsultation om de økonomiske konsekvenser af ny lovgivning på området, som også blev udsendt via vores nyhedsbrev. Her bidrog danske virksomheder med nogle af de højeste svarprocenter i hele EU.

Erhvervsstyrelsen håber meget, at danske virksomheder igen vil give sig tid til at svare på en konsultation om eksportkontrol. Det giver de bedste muligheder for, at danske virksomheders ønsker og behov bliver taget med i den kommende lovgivning.

Se konsultationen (i form af engelsk spørgeskema)
Se EU-Kommissionens meddelelse fra april 2014