Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Indefrysning af penge og økonomiske ressourcer

Selv om sanktionerne mod Iran er blevet lempet og mange personer og virksomheder ikke længere er omfattet af indefrysning, skal du fortsat være opmærksom på indefrysning. Få opdateringer via vores nyhedsbrev

Hvad er indefrysning?

Indefrysning betyder, at du ikke må stille penge eller økonomiske ressourcer direkte eller indirekte til rådighed over for en række personer, enheder eller organer i Iran på grund af sanktioner mod landet. Hvis du allerede er i besiddelse af penge eller økonomiske ressourcer, der tilhører en person eller virksomhed omfattet af sanktionerne, skal de øjeblikkeligt indefryses – det vil sige tilbageholdes og gøres utilgængelige for personen eller virksomheden.

Hvem er omfattet af indefrysning?

I bilag VIII og IX til Rådets forordning nr. 267/2012 med senere ændringer kan du se, hvem der er omfattet af indefrysning. Efter Implementation Day den 16. januar 2016 er mange personer, enheder og organer fjernet fra bilag VIII og IX. Ændringerne fremgår af forordning 2015/1862. Nederst på siden finder du forordningerne og bilag om indefrysning via linket til oversigten over gældende lovgivning for Iran.

Udvis fortsat årvågenhed ved handel med Iran

Selv om sanktioner mod Iran er blevet lempet, opfordres alle virksomheder generelt til at udvise årvågenhed ved handel med iranske personer, enheder eller organer.

Her skal du sikre, at aktøren du handler med, ikke er opført på bilag VIII og IX til forordning nr. 267/2012, jf. ændringerne i forordning 2015/1862. Er aktøren omfattet af indefrysning, må du som udgangspunkt ikke handle med vedkommende, uanset produktet eller ydelsen. Du kan også benytte EU-databasen til at kontrollere, om aktøren er omfattet af indefrysning.

Er du allerede i besiddelse af penge eller økonomiske ressourcer, som tilhører en person eller virksomhed opført på bilag VIII eller IX, skal pengene eller de økonomiske ressourcer øjeblikkeligt indefryses, og Erhvervsstyrelsen skal straks modtage besked om det.

Hold øje med ændringer til sanktionerne

Der sker løbende ændringer til forordning nr. 267/2012, bla. til bilag VIII og IX i listerne over personer, enheder og organer i Iran, man som udgangspunkt ikke må handle med, fordi de er omfattet af indefrysningerne.

Det er virksomhedernes ansvar at holde sig orienteret om sanktionerne mod Iran. Du kan holde dig orienteret og finde alle relevante ændringer i oversigten over gældende Lovgivning om Iran, eller du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev.

EU’s database indeholder de navne, der er omfattet af indefrysning

Desuden kan du benytte EU’s database til at undersøge, om en person, virksomhed eller organer i Iran er omfattet af indefrysning. Databasen er et elektronisk hjælpeværktøj.

Databasen er tilgængelig for alle, og indeholder en liste over samtlige personer, virksomheder og organer, der er omfattet af indefrysning på baggrund af alle EU’s sanktioner.