Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Indefrysning af penge og økonomiske ressourcer

Indefrysning betyder, at du ikke må stille penge eller økonomiske ressourcer direkte eller indirekte til rådighed for en række personer, enheder og organer i Syrien på grund af sanktioner mod landet.

Lovgrundlag

EU har vedtaget omfattende ændringer af Rådets forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien.

Gå til Rådets forordning nr. 36/2012 - konsolideret udgave pr. 21. juli  2022

Gå til Rådets forordning 2023/407 - humanitær undtagelse fra indefrysning

Hvis du allerede er i besiddelse af penge eller økonomiske ressourcer, der tilhører en person eller virksomhed omfattet af sanktionerne, skal de øjeblikkeligt indefryses – det vil sige tilbageholdes og gøres utilgængelige for personen eller virksomheden.

Hvem er omfattet af indefrysningen

I bilag II og IIa til forordning nr. 36/2012 kan du se, hvem der er omfattet af indefrysning.

EU's database indeholder de navne, der er omfattet af indefrysning

Desuden kan du benytte EU’s indefrysningsdatabase til at undersøge, om en person, virksomhed eller et organ i Syrien er omfattet af indefrysning.

Databasen er et elektronisk hjælpeværktøj. Databasen er tilgængelig for alle, og indeholder en liste over samtlige personer, virksomheder og organer, der er omfattet af indefrysning på baggrund af EU’s sanktioner.

Udvis stor årvågenhed ved handel med Syrien

På grund af de skærpede sanktioner mod Syrien opfordres alle virksomheder generelt til at udvise størst mulig årvågenhed ved handel med syriske personer, enheder eller organer.

Her skal du sikre, at aktøren du handler med, ikke er opført på bilag II eller IIa til forordningen. Er aktøren omfattet af indefrysning, må du som udgangspunkt ikke handle med vedkommende. Du kan også benytte EU’s database til at kontrollere, om aktøren er omfattet af indefrysning.

Er du allerede i besiddelse af penge eller økonomiske ressourcer, som tilhører en person eller virksomhed, der står opført på bilag II eller IIa, skal pengene eller de økonomiske ressourcer øjeblikkeligt indefryses, og Erhvervsstyrelsen skal straks modtage besked om indefrysningen.

Hold øje med ændringer til sanktionerne

Der sker løbende ændringer til bilag II og IIa til forordningen over personer, enheder og organer i Syrien, man som udgangspunkt ikke må handle med, fordi de er omfattet af indefrysning.

Det er virksomhedernes ansvar at holde sig orienteret om sanktionerne mod Syrien. Du kan holde dig orienteret og finde alle relevante ændringer i oversigten over gældende Lovgivning for Syrien. Du kan også tilmelde dig Erhvervsstyrelsens nyhedsmail, hvor du automatisk modtager en mail, når der sker ændringer til sanktionerne. Tilmeld dig nyheder om eksportkontrol og indefrysning.

Relevante links: