Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Indefrysning af penge og økonomiske ressourcer

Indefrysning betyder, at du ikke må stille penge eller økonomiske ressourcer direkte eller indirekte til rådighed for en række personer, enheder og organer i Syrien på grund af sanktioner mod landet.

Hvis du allerede er i besiddelse af penge eller økonomiske ressourcer, der tilhører en person eller virksomhed omfattet af sanktionerne, skal de øjeblikkeligt indefryses – det vil sige tilbageholdes og gøres utilgængelige for personen eller virksomheden.

Hvem er omfattet af indefrysningen

I bilag II og IIa til Rådsforordning nr. 36/2012 med senere ændringer kan du se, hvem der er omfattet af indefrysning. Nederst på siden finder du forordningerne og bilagene om indefrysning via linket til oversigten over gældende lovgivning for Syrien.

EU’s database over gældende sanktioner

Desuden kan du bruge EU’s database over gældende EU-sanktioner til at undersøge, om en person, virksomhed eller et organ i Syrien er omfattet af indefrysning.

Databasen er et elektronisk hjælpeværktøj. Databasen er tilgængelig for alle, og indeholder en liste over samtlige personer, virksomheder og organer, der er omfattet af indefrysning på baggrund af EU’s sanktioner. Listen indeholder også alle gældende EU-retsakter som rådsafgørelser og forordninger. Nederst på siden finder du et direkte link til EU-databasen.

Udvis stor årvågenhed ved handel med Syrien

På grund af de skærpede sanktioner mod Syrien opfordres alle virksomheder generelt til at udvise størst mulig årvågenhed ved handel med syriske personer, enheder eller organer.

Her skal du sikre, at aktøren du handler med, ikke er opført på bilag II eller IIa til forordning nr. 36/2012 med senere ændringer. Er aktøren omfattet af indefrysning, må du som udgangspunkt ikke handle med vedkommende. Du kan også benytte EU’s database til at kontrollere, om aktøren er omfattet af indefrysning.

Er du allerede i besiddelse af penge eller økonomiske ressourcer, som tilhører en person eller virksomhed, der står opført på bilag II eller IIa til forordning nr. 36/2012 med senere ændringer, skal pengene eller de økonomiske ressourcer øjeblikkeligt indefryses, og Erhvervsstyrelsen skal straks modtage besked om indefrysningen.

Hold øje med ændringer til sanktionerne

Der sker løbende ændringer til bilag II og IIa til forordning nr. 36/2012 over personer, enheder og organer i Syrien, man som udgangspunkt ikke må handle med, fordi de er omfattet af indefrysning.

Det er virksomhedernes ansvar at holde sig orienteret om sanktionerne mod Syrien. Du kan holde dig orienteret og finde alle relevante ændringer i oversigten over gældende Lovgivning for Syrien. Du kan også skrive til Erhvervsstyrelsen og bede om at blive opført på vores mailliste for at få besked om ændring i sanktionerne ved at maile til eksportkontrol@erst.dk

Relevante links: