Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Indefrysning

Indefrysning betyder, at du ikke må stille penge eller økonomiske ressourcer direkte eller indirekte til rådighed over for en række personer, enheder eller organer i Belarus på grund af sanktioner mod landet.

Hvis du allerede er i besiddelse af penge eller økonomiske ressourcer, der tilhører en person eller virksomhed omfattet af sanktionerne, skal de øjeblikkeligt indefryses – det vil sige tilbageholdes og gøres utilgængelige for personen eller virksomheden.

Hvem er omfattet af indefrysning?

I bilag I til Rådets forordning nr. 765/2006 og forordning 2022/876 om sanktioner mod Belarus kan du se, hvem der er omfattet af indefrysning i Belarus. I EU’s indefrysningsdatabase kan du undersøge, om en person, virksomhed eller organer er omfattet af indefrysning. Den elektroniske database er tilgængelig for alle, og indeholder en liste over samtlige personer, virksomheder og organer, der er omfattet af indefrysning på baggrund af EU’s sanktioner. 

Er du allerede i besiddelse af penge eller økonomiske ressourcer, som tilhører en person eller virksomhed, der er omfattet af sanktionerne, skal pengene eller de økonomiske ressourcer øjeblikkeligt indefryses, og Erhvervsstyrelsen skal straks modtage besked om det.

Hold øje med ændringer til sanktionerne

Det er virksomhedernes ansvar at holde sig orienteret om sanktionerne mod Belarus. Du opfordres derfor til at tilmelde dig vores nyhedsbrev om eksportkontrol og indefrysning

Relevante link: