Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Individuel tilladelse

Der kan udstedes individuel eksporttilladelse, hvis du som eksportør har et behov, der ikke dækkes af en EU-tilladelse eller af en Global tilladelse.

Den individuelle eksporttilladelse skal altid anvendes ved eksport af:

  • Produkter omfattet af catch-all bestemmelserne
  • Produkter opført på kontrollisten til militære kunder/militær anvendelse uden for EU og de syv nærtstående lande
  • Produkter opført på bilag IV til militære kunder/militær anvendelse inden for EU
  • Produkter til de mest kritiske lande, for tiden Iran, Syrien og Nordkorea

Den individuelle eksporttilladelse kan desuden anvendes i forbindelse med enkeltstående eksporter til en bestemt slutbruger, du som eksportør ikke forudser fremtidige udførsler til.

Sådan søger du om individuel tilladelse

Du skal altid vedlægge en slutbrugererklæring til en ansøgning om individuel eksporttilladelse. Det er som udgangspunkt altid slutbrugeren, der skal udfylde erklæringen ud fra anvisningerne i skabelonen.

Se vejledning til slutbrugererklæring.

Send din ansøgning sammen med slutbrugererklæringen til Erhvervsstyrelsen via vores elektroniske ansøgningsskema på Virk.dk.

Vilkår for anvendelse af den individuelle eksporttilladelse

En betingelse for anvendelse af den individuelle tilladelse er, at du som eksportør fører detaljerede optegnelser over eksporten. Desuden medfølger en række yderligere krav og vilkår til tilladelsen, som vil fremgå af det følgebrev, som du modtager med tilladelsen.