Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Individuel tilladelse

Der kan udstedes individuel eksporttilladelse, hvis du som eksportør har et behov, der ikke dækkes af en generel EU-tilladelse eller af en global tilladelse.

Den individuelle eksporttilladelse skal altid anvendes ved eksport af:

  • Produkter opført på kontrollisten til kunder uden for EU, med undtagelse af de nærtstående lande
  • Produkter omfattet af catch-all bestemmelserne
  • Produkter opført på bilag IV til kunder inden for EU
  • Produkter omfattet af sanktionerne mod Rusland, Iran, Syrien og Nordkorea

Sådan søger du om individuel tilladelse

Du skal altid vedlægge en slutbrugererklæring til en ansøgning om individuel eksporttilladelse. Det er som udgangspunkt altid slutbrugeren, der skal udfylde erklæringen ud fra anvisningerne i skabelonen.

Se vejledning til slutbrugererklæring.

Send din ansøgning sammen med slutbrugererklæringen til Erhvervsstyrelsen via vores ansøgningsskema på Virk.dk.

Vilkår for anvendelse af den individuelle eksporttilladelse

En betingelse for anvendelse af den individuelle tilladelse er, at du som eksportør fører detaljerede optegnelser over eksporten. Desuden medfølger en række yderligere krav og vilkår til tilladelsen, som vil fremgå af det følgebrev, som du modtager med tilladelsen.