Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Infrastrukturprojekter

Det er forbudt at sælge, levere, overføre eller eksportere udstyr eller teknologi til brug for anlæg eller installation i Syrien af nye kraftværker til el-produktion.

Ifølge Rådets forordning nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger over for Syrien med senere ændringer er det forbudt at sælge, levere, overføre eller eksportere udstyr eller teknologi til brug for anlæg eller installation i Syrien af nye kraftværker til el-produktion.

Det pågældende udstyr og teknologi er opført i bilag VII til forordningens. Forbuddet gælder også finansiering og finansiel bistand i forbindelse med de nævnte projekter.

Vejledning

For nærmere vejledning kontakt venligst Erhvervsstyrelsen på e-mail [email protected].