Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
19.01.2014

Iran - midlertidig lempelse af visse af sanktionerne

Med virkning fra den 20. januar 2014 har EU vedtaget forordning nr. 42/2014 om lempelse visse af sanktionerne mod Iran i foreløbigt 6 måneder.

Lempelserne omhandler bl.a. pengeoverførsler til/fra iranske personer, enheder og organer. Det betyder, at beløbsgrænserne for forhåndstilladelser til pengeoverførsler hæves med det 10. dobbelte.

Ministry of Petroleum, som er omfattet af indefrysning, bliver også omfattet af lempelserne. Det bliver muligt at stille penge og økonomiske ressourcer til rådighed for Ministry of Petroleum, hvis der er tale om kontrakter, der vedrør import eller køb af visse petrokemiske produkter.