Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Jetbrændstof m.v.

Det er forbudt at sælge, levere, overføre eller eksportere jetbrændstof og brændstofadditiver til personer, enheder eller organer i Rusland eller til brug i Rusland.

Med forordning nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger over for Rusland med senere ændringer indføres der forbud mod salg, levering, overførsel eller eksport af jetbrændstof og brændstofadditiver, som fremgår af bilag XX (se side 98), til Rusland eller til brug i Rusland.

Forbuddet gælder ikke for så vidt angår tilladelser udstedt af Erhvervsstyrelsen i henhold til artikel 2, stk. 4, litra b, og artikel 2a, stk. 4, litra b.

Forbud mod levering af teknisk bistand, mæglervirksomhed og finansiering

Leveringen af teknisk bistand, mæglervirksomhed og andre ydelser til personer eller enheder i Rusland eller til brug i Rusland samt finansiering og finansiel bistand relateret til disse produkter er ligeledes forbudt. Dette omfatter også forsikring og genforsikring i relation til disse produkter.