Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Jetbrændstof og brændstofadditiver

Det er forbudt at sælge, levere, overføre eller eksportere jetbrændstof og brændstofadditiver til personer, enheder eller organer i Rusland eller til brug i Rusland.

Lovgrundlag

EU har vedtaget omfattende ændringer af Rådets forordning nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands invasion af Ukraine. 

Gå til Rådets forordning nr. 833/2014 - konsolideret udgave pr. 5. februar 2023.

Gå til Rådets forordning 2023/427 af 25. februar 2023 - 10. sanktionspakke.

Med forordningen er det forbudt at sælge, levere, overføre eller eksportere jetbrændstof og brændstofadditiver, som fremgår af bilag XX til forordningen, til Rusland eller til brug i Rusland.

Forbud mod levering af teknisk bistand, mæglervirksomhed og finansiering

Leveringen af teknisk bistand, mæglervirksomhed og andre tjenester til personer eller enheder i Rusland eller til brug i Rusland samt finansiering og finansiel bistand relateret til disse produkter er ligeledes forbudt. Dette omfatter også forsikring og genforsikring i relation til disse produkter.