Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Krav om indberetning

C-våben konventionen forpligter Danmark og de øvrige deltagende lande til at afgive en række erklæringer til den internationale overvågningsorganisation OPCW.

Alle virksomheder eller institutioner, der fremstiller, anvender, forarbejder, importerer eller eksporterer listede kemikalier og DOC’s på måder, der overskrider de fastsatte tærskelværdier, er forpligtet til at indberette oplysninger til Erhvervsstyrelsen. Man er også forpligtet til at indberette, hvis listede kemikalier anvendes i en blanding, hvor kemikaliet har en vis koncentration. Erhvervsstyrelsen videresender oplysningerne til OPCW i form af erklæringer.

Årlige indberetninger

Aktiviteter med listede kemikalier skal indberettes to gange årligt, mens aktiviteter med DOC's skal indberettes en gang årligt. Oplysninger om virksomhedens forventede aktiviteter i det kommende år skal indberettes til Erhvervsstyrelsen senest den 10. oktober. Oplysninger om virksomhedens udførte aktiviteter i det foregående år skal indberettes til Erhvervsstyrelsen senest den 10. marts i det følgende kalenderår.

Bekendtgørelse nr. 1022 af 4. november 2011

Materiale til årlig indberetning

Skemaerne nedenfor er til brug for indberetning til Erhvervsstyrelsen om udførte aktiviteter i 2022: