Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Inspektion

Den internationale organisation OPCW overvåger og kontrollerer, at C-våben konventionen overholdes via inspektioner af kemiske anlæg.

Som national myndighed koordinerer Erhvervsstyrelsen inspektioner i danske virksomheder sammen med OPCW’s inspektionshold. Erhvervsstyrelsen ledsager desuden OPCW og overvåger, når inspektørerne inspicerer danske virksomheder. OPCW er den internationale overvågningsorganisation på området.

Inspektionsformer

OPCW foretager jævnligt rutineinspektioner for at kontrollere de oplysninger, som de får tilsendt af de nationale myndigheder. Derudover har enhver stat, som deltager i C-våben konventionen, ret til at anmode om inspektion af en anden stats territorium, hvis der er mistanke om, at landet ikke overholder konventionen. En sådan inspektion kaldes en anfægtelsesinspektion.

Hvilke virksomheder kan blive inspiceret?

Det er ikke alle erklæringspligtige virksomheder, der bliver genstand for inspektion. Det skyldes, at tærskelværdierne for inspektion er højere end tærskelværdierne for erklæringspligt. Konventionen fastsætter dog, at alle erklærede liste 1-anlæg skal være genstand for systematisk inspektion.