Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
19.10.2015

Kommende lempelser af sanktionerne over for Iran

EU har den 18. oktober 2015 vedtaget forordning 2015/1861 og 2015/1862 om lempelser af sanktionerne over for Iran. Forordningerne træder i kraft den 19. oktober 2015.

Implementation Day

De nuværende sanktioner gælder dog indtil ”Implementation Day”, dvs. den dag, hvor IAEA har bekræftet, at Iran overholder sine forpligtelser. Dette forventes at ske i starten af 2016. Erhvervsstyrelsen sender nyhedsmail ud, når lempelserne af sanktionerne træder i kraft ved Implementation Day.

Indhold af lempelserne

Forordningen betyder, at alle sanktioner, der relaterer sig til Irans atomprogram bliver lempet. Dette indebærer på Erhvervsstyrelsens område, at følgende ordninger bliver ophævet:

  • Det generelle forbud mod eksport af alle listede dual-use produkter samt forbud mod eksport af dual-use produkter på bilag II til forordning nr. 267/2012 ophæves
  • Tilladelsesordningen til dual-use produkter på bilag III til forordning nr. 267/2012 ophæves
  • Forbud mod eksport af nøgleudstyr til olie-, gas- og den petrokemiske industri i Iran ophæves
  • En række iranske parter og enheder inden for olie-, gas-, shipping og finanssektoren samt iranske banker og finansielle institutioner vil ikke længere være omfattet af indefrysning, jf. forordning 2015/1862
  • Anmeldelses- og tilladelsesordningen til pengeoverførsler til/fra Iran ophæves

Fortsat sanktioner efter Implementation Day

På dual-use området vil der også efter Implementation Day gælde særlige sanktioner. Dette betyder på Erhvervsstyrelsens område, at

  • Det vil fortsat være forbudt at eksportere dual-use produkter, der kan anvendes til missiler. De forbudte produkter fremgår af bilag III til forordning 2015/1861
  • Produkter på bilag I og II til forordning 2015/1861 skal udover tilladelse fra Erhvervsstyrelsen også have tilladelse fra en særlig mekanisme i FN´s Sikkerhedsråd eller fra den såkaldte Joint Commission, bestående af landene bag atomaftalen
  • Visse iranske parter og enheder vil også fortsat være omfattet af indefrysning

Forordningernes ikrafttrædelsesdato:  18. oktober 2015.
Implementation Day: forventes i starten af 2016.

Erhvervsstyrelsen sender nyhedsmail ud, når lempelserne af sanktionerne træder i kraft ved Implementation Day.