Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Kontakt

Få vejledning om eksportkontrol hos de ansvarlige myndigheder. Her kan du se, hvilke myndigheder, der vejleder om hvad. Derudover kan du også få vejledning hos din erhvervsorganisation

Erhvervsstyrelsen

Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Tlf. 3529 1500
E-mail: [email protected]

Erhvervsstyrelsen er den nationale eksportkontrolmyndighed vedr. dual-use produkter og administrerer og informerer om reglerne.

Politiets Efterretningstjeneste (PET)

Afdelingen for Kontraproliferation
Klausdalsbrovej 1
2860 Søborg
Tlf. 3314 8888
E-mail: [email protected] (Att.: Kontraproliferation)
www.pet.dk

PET vejleder især om risikoen for forbindelse med masseødelæggelsesvåben, samt foretager virksomhedsbesøg for at orientere om eksportkontrol.

Toldstyrelsen

Slet Parkvej 1
8310 Tranbjerg J
Tlf. 7222 1212
www.toldst.dk

Toldstyrelsen vejleder især om eksportprocedurer, toldprocedurer og varekodenumre.

Dansk Industri

Global Handel og Investeringer
H.C. Andersens Boulevard 18
1553 København V
Tlf. 3377 3377
www.di.dk

Dansk Erhverv

Børsen
1217 København K
Tlf. 3374 6000
www.danskerhverv.dk