Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Ledelseserklæring til kat.nr. 4 og 5 om cyberovervågningsudstyr i kontrollisten

Skal din virksomhed eksportere cyberovervågningsudstyr i form af produkter, teknologi eller software til et 3. land, skal virksomhedens ledelse underskrive en ledelseserklæring. 

Skal du eksportere cyberovervågningsudstyr, som er et dual-use produkt og derfor kræver en eksporttilladelse, skal et medlem af virksomhedens ledelse underskrive en ledelseserklæring.

Et medlem af ledelsen kan fx være virksomhedens administrerende direktør eller et direktionsmedlem.

Formålet med ledelseserklæringen

Formålet med ledelseserklæringen er at sikre, at den konkrete ansøgning om tilladelse til eksport af cyberovervågningsudstyr er behandlet og godkendt på ledelsesniveau.

Hvad er cyberovervågningsudstyr?

Cyberovervågningsudstyr forstås som produkter, teknologi og software, der kan anvendes til elektronisk overvågning af internet- og/eller mobiltelefoni, radiosatellitovervågningsudstyr, intrusionsoftware, udstyr konstrueret til at udføre kryptoanalytiske funktioner m.v.

Cyberovervågningsudstyr, som er omfattet af kravet om ledelseserklæring

Følgende cyberovervågningsudstyr i kontrollisten er omfattet af kravet om ledelseserklæring:

  • Udstyr til aflytning af telekommunikation eller jammingudstyr og overvågningsudstyr hertil (kategori 5A001.f),
  • IP-netbaserede kommunikationsovervågningssystemer eller udstyr og specielt konstruerede komponenter hertil (kategori 5A001.j),
  • intrusion software (kategorinummer 4A005, 4D004, 4E001.a og 4E001.c),
  • systemer, udstyr og komponenter, som er konstrueret til at udføre kryptoanalytiske funktioner (kategori 5A004) samt
  • understøttende teknologi og software opført i kontrollistens kategorier D og E.

Udfyldelse af ledelseserklæringen

Ledelseserklæringen skal indsendes sammen med ansøgningen om eksport af cyberovervågningsudstyr og er en forudsætning for, at Erhvervsstyrelsen kan behandle ansøgningen.

Du kan udfylde ledelseserklæringen ved at benytte denne , som skal underskrives, indscannes og vedhæftes eksportkontrolansøgningen.

Lovgrundlag

Kravet om ledelseserklæringen fremgår af:

  • § 3 i Lov nr. 1716 af 27. december 2018 om ændring af årsregnskabsloven, revisorloven og lov om anvendelsen af visse af Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v.,
  • jf. § 5 bekendtgørelse nr. 712 af 05/07/2019 om kontrol med udførsel m.v. af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse (”dual-use”) og kontrol med ydelse af teknisk bistand (udførselsbekendtgørelsen).