Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Indefrysning

Oversigt over gældende lovgivning om Syrien, hvad angår indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer.