Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Gældende lovgivning om Iran

Oversigt over gældende lovgivning om Iran. Læs fx om dual-use produkter, pengeoverførsler og straffebestemmelser.

 

Vigtig information om EU’s konsoliderede forordninger

En konsolideret EU-forordning er en sammenskrivning af alle de lovændringer, der har været til en EU-hovedforordning frem til en bestemt dato. I tilfældet Iran har hovedforordningen nummer 267/2012.

Du skal dog være opmærksom på, at en konsolideret forordning ingen retsvirkning har. De autentiske udgaver af de relevante retsakter er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende (EU-Tidende). I den konsolidere forordning er der link til retsakterne i EU-Tidende. Her kan du læse mere om konsoliderede udgaver

Dual-use produkter

Grafit, metaller og software

Indefrysning

Gebyr for Iran

Straffebestemmelser

  • Straffeloven, jf. § 110 c