Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Gældende lovgivning om Krim og Sevastopol

Oversigt over gældende lovgivning om Krim og Sevastopol

Vigtig information om EU’s konsoliderede afgørelser

En konsolideret EU-afgørelse er en sammenskrivning af alle de lovændringer, der har været til en EU-afgørelse frem til en bestemt dato. I tilfældet Krim og Sevastopol har hovedafgørelsen nummer 2014/386/fFUSP.

Du skal dog være opmærksom på, at en konsolideret forordning ingen retsvirkning har. De autentiske udgaver af de relevante retsakter er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende (EU-Tidende). I den konsolidere forordning er der link til retsakterne i EU-Tidende. Her kan du læser mere om konsoliderede udgaver.