Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Gældende lovgivning om Nordkorea

Oversigt over gældende lovgivning om Nordkorea

Vigtig information om EU’s konsoliderede forordninger

En konsolideret EU-forordning er en sammenskrivning af alle de lovændringer, der har været til en EU-hovedforordning frem til en bestemt dato. I tilfældet Nordkorea har hovedforordningen nummer 2017/1509.

Du skal dog være opmærksom på, at en konsolideret forordning ingen retsvirkning har. De autentiske udgaver af de relevante retsakter er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende (EU-Tidende). I den konsolidere forordning er der link til retsakterne i EU-Tidende.

Bilag, som Erhvervsstyrelsen vejleder i:

Straffebestemmelse:

  • Straffeloven, jf. § 110 c