Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Gældende lovgivning om Syrien

Oversigt over gældende lovgivning om Syrien. Læs fx om dual-use produkter, jetbrændstof og olie- og gasindustrien.

Vigtig information om EU’s konsoliderede forordninger

En konsolideret EU-forordning er en sammenskrivning af alle de lovændringer, der har været til en EU-hovedforordning frem til en bestemt dato. I tilfældet Syrien har hovedforordningen nummer 36/2012.

Du skal dog være opmærksom på, at en konsolideret forordning ingen retsvirkning har. De autentiske udgaver af de relevante retsakter er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende (EU-Tidende). I den konsolidere forordning er der link til retsakterne i EU-Tidende.

Se Rådets forordning nr. 36/2012 - konsolideret pr. 24. april 2023

Se Rådets forordning 2023/407 af 23. februar 2023 om humanitær undtagelse fra indefrysning

Dual-use produkter

  • Bilag Ia - forbud
  • Bilag IX - tilladelse

Olie- og gasindustrien

  • Bilag IV - forbud

Infrastrukturprojekter

  • Bilag VII - forbud

Jetbrændstof m.v.

  • Bilag Va og Vb - forbud

Indefrysning

  • Bilag II og IIa

Gebyr for Syrien

Straffebestemmelser