Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Gældende lovgivning om Syrien

Oversigt over gældende lovgivning om Syrien. Læs fx om dual-use produkter, jetbrændstof og olie- og gasindustrien.

Vigtig information om EU’s konsoliderede forordninger

En konsolideret EU-forordning er en sammenskrivning af alle de lovændringer, der har været til en EU-hovedforordning frem til en bestemt dato. I tilfældet Syrien har hovedforordningen nummer 36/2012.

Du skal dog være opmærksom på, at en konsolideret forordning ingen retsvirkning har. De autentiske udgaver af de relevante retsakter er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende (EU-Tidende). I den konsolidere forordning er der link til retsakterne i EU-Tidende.

Se Rådets forordning nr. 36/2012 - konsolideret pr. 6. november 2020

Dual-use produkter

Se Rådets forordning nr. 36/2012 - konsolideret pr. 6. november 2020 - til venstre i ménuen i forordningen kan du gå direkte til artikler og bilag

  • Bilag Ia - forbud
  • Bilag IX - tilladelse

Olie- og gasindustrien

Se Rådets forordning nr. 36/2012 - konsolideret pr. 6. november 2020 - til venstre i ménuen i forordningen kan du gå direkte til artikler og bilag

  • Bilag IV - forbud

Infrastrukturprojekter

Se Rådets forordning nr. 36/2012 - konsolideret pr. 6. november 2020 - til venstre i ménuen i forordningen kan du gå direkte til artikler og bilag

  • Bilag VII - forbud

Jetbrændstof m.v.

Se Rådets forordning nr. 36/2012 - konsolideret pr. 6. november 2020 - til venstre i ménuen i forordningen kan du gå direkte til artikler og bilag

  • Bilag Va og Vb - forbud

Indefrysning

Se Rådets forordning nr. 36/2012 - konsolideret pr.6. november 2020 - til venstre i ménuen i forordningen kan du gå direkte til artikler og bilag

  • Bilag II og IIa

Gebyr for Syrien

Straffebestemmelser