Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Maskiner og udstyr

Salg, levering, overførsel eller eksport af visse maskiner og maskinudstyr til Belarus er forbudt ifølge forordning nr. 765/2006.

Forbuddet mod eksport af visse maskiner og maskinudstyr til Belarus omfatter de produkter som er opført på bilag XIV til forordning nr. 765/2006.

Det er således forbudt at eksportere produkter opført på bilag XIV til forordning nr. 765/2006 til belarussiske personer, juridiske enheder eller organer, eller til enhver anden person eller enhed, hvis produktet er tiltænkt brug i Belarus

Forbud mod levering af teknisk bistand, mæglervirksomhed og andre ydelser

Leveringen af teknisk bistand, mæglervirksomhed og andre ydelser samt finansiering og finansiel bistand relateret til disse produkter er ligeledes forbudt.

Opfyldelse af kontrakter

Forbuddet mod salg, levering, overførsel eller eksport af visse maskiner og maskinudstyr, som opført på bilag XIV til forordning nr. 765/2006, finder ikke anvendelse på opfyldelsen inden den 4. juni 2022 af en kontrakt, som er indgået inden den 2. marts 2022, eller tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter.