Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
09.09.2021

Ny dual-use forordning er trådt i kraft d. 9. september 2021

Den 9. september 2021 er den nye dual-use forordning 2021/821 trådt i kraft. Den erstatter den tidligere dual-use forordning fra 2009. Der er i forbindelse med den nye forordning ikke sket ændringer i kontrollisten (bilag I og IV). 

Ny catch-all-bestemmelse for cyberovervågningsprodukter

I den nye dual-use forordning introduceres en ny kontrol med cyberovervågningsprodukter, som ikke fremgår på bilag I til forordningen (kontrollisten). Det vil sige, at der introduceres en såkaldt catch-all-kontrol med cyberovervågningsprodukter. I den forbindelse defineres cyberovervågningsprodukter som "produkter med dobbelt anvendelse, som er særligt udformet til at give mulighed for skjult overvågning af fysiske personer gennem overvågning, uddragelse, indsamling eller analyse af data fra informations- og telekommunikationssystemer.” 

Generelle EU-tilladelser

I den nye dual-use-forordningen er der vedtaget en række forenklede tilladelser, som omfatter forskellige kombinationer af produkter og destinationslande, som er vurderet til at være mindre kritiske. Du kan læse mere om de nu otte EU-tilladelser her.

I den nye dual-use-forordning indføres to nye generelle EU-tilladelser: 

  • EU007, som dækker overførsel af visse typer software og teknologier inden for en koncern, dvs. mellem moder-, søster- og datterselskaber, i visse lande. 
  • EU008, som dækker eksport af visse typer krypteringsudstyr til alle lande, undtagen de nærtstående tredjelande (da de er omfattet af den generelle EU001-tilladelse) og en række lande, som er vurderet at være kritiske.

Derudover ændres de nuværende generelle EU-tilladelser således:

  • Storbritannien og Island tilføjes til listen over nærtstående tredjelande, som EU001-tilladelsen dækker eksport til.
  • Island slettes fra EU002-, EU003-, EU005- og EU006-tilladelserne, som følge af ovenstående.

De otte generelle EU-tilladelser fremgår af bilag II (side 425) til den nye dual-use-forordning.