Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
05.01.2016

Ny dual-use kontrolliste er trådt i kraft

Den nye dual-use kontrolliste fremgår af EU's forordning 2015/2024 og blev offentliggjort i EU-Tidende den 24. december 2015. Forordningen og dermed kontrollisten er trådt i kraft den 25. december 2015.

Bilag IV

Bemærk, at ændringerne til enkelte af kontrollistenumrene har medført, at der også er foretaget konsekvensrettelser i bilag IV (produkter, hvor der kræves tilladelse til overførsel inden for EU).


Se listen over ændringer >